Rekruttering

Uddannelsesloftet bør lempes

Hvorfor spænde ben i seks år for mennesker, der ønsker at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske, som der er stor mangel på? Sæt de to uddannelser på positivlisten, skriver jeg på Altinget.dk i dag.

Undtag sygeplejerske- og læreruddannelsen fra uddannelsesloft

FTF roser ny aftale om dobbeltuddannelse. Men mangel på sygeplejersker og lærere bør få regeringen til at sætte de to uddannelser på positivlisten. Dermed undtages de fra det nye uddannelsesloft, der laves om til benspænd på seks år, inden man må tage ny uddannelse. Det forslår FTF.

Dramatisk efterår forude

Skatte- og pensionsreform og regeringens 2025-plan bliver nogle af de store emner på FTF's politiske dagsorden efter sommerferien - sammen med de fortsatte trepartsforhandlinger

Efteruddannelse vigtigt for alle faggrupper

Regeringen har netop fremlagt sit kommissorium på det første trepartsmøde. FTF’s formand glæder sig over, at voksen- og efteruddannelse er et af hovedtemaerne. Opkvalificering er nødvendig for ALLE grupper af ansatte, mener FTF.

Virksomheder: Vi kan blive bedre til at rekruttere

Et stigende antal virksomheder har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Netop kvalificeret arbejdskraft er et tema på næste trepartsrunde. Men en del af problemet ser ud til at ligge hos virksomhederne selv: 40 procent af dem synes, at de selv kunne gøre mere for at få besat ledige jobs.

Arbejdsgiverne må tage et større ansvar for flygtninge

Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar og ansætte flygtninge. Vilkårene skal være bedre, kommunerne skal være mere opsøgende, men først og sidst er det arbejdsgivernes ansvar med deres mulighed for at ansætte; lønmodtagerne kan ikke ansætte sig selv. Det skriver jeg i Altinget i dag.

LO og FTF: Store virksomheder bør screenes for praktikpladser

Danmark kan afhjælpe en stor del af erhvervsuddannelsernes mangel på praktikpladser, hvis vi screener store virksomheder for deres potentiale. Sådan lyder meldingen fra LO og FTF. De to organisationer foreslår derfor en forsøgsordning med screening af store danske virksomheder. LO og FTF bakkes op af 76 % af danskerne, som mener, at virksomhederne har et medansvar for at sikre praktikpladser.