Første del af trepartsforhandlingerne blev afsluttet før sommer med en delaftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
I dag blev regeringen enig med arbejdsgivere og fagbevægelse om en ny delaftale om bl.a. flere praktikpladser og mulig styrket voksen- og efteruddannelse med fokus på bl.a. it og digitalisering, hvilket FTF, der har siddet med ved forhandlingsbordet, har kæmpet for. 
Den ny delaftale skal sikre, at flere unge får en praktikplads i en virksomhed ved en række nye tiltag. Blandt andet ved at give et større økonomisk bidrag til de arbejdsgivere, der opretter mange praktikpladser – og tilsvarende ”straffe” arbejdsgivere økonomisk, der ikke løfter deres ansvar. Det skal ske via en ændring af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, roser, at det omsider er lykkedes at få et aftale-gennembrud om praktikpladser:
”Vi har brug for mange flere faglærte til virksomhederne i fremtiden. Og det skal virksomhederne selvfølgelig være med til at tage ansvar for. Jeg tror, det nye system vil virke”, siger formanden for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Aftale skal forberede lønmodtagere på digitalisering
Et andet stort tema under forhandlingerne har været manglen på kvalificeret arbejdskraft og vigtigheden af efter- og videreuddannelse på alle uddannelsesniveauer.
Som led i trepartsaftalen nedsættes der – efter ønske fra bl.a. FTF – et ekspertudvalg om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). Udvalget skal komme med forslag til at målrette indsatsen mere mod arbejdsmarkedets, virksomhedernes og samfundets behov. Udvalget skal også se på, hvordan uddannelsessystemet kan forbedres, så det bedre kan forberede lønmod­tagerne på digitaliseringen. Det har været en mærkesag for FTF at få ind i aftalen.
”Videre- og efteruddannelse er afgørende for alle grupper af lønmodtagere. Ny viden og digitalisering ændrer alle typer job på arbejdsmarkedet. Danmark har brug for en uddannelsesstrategi for, hvordan vi som land kan få det bedste ud af den udvikling – og samtidig sikre lønmodtagerne de kompetencer, der er brug for, så andre lande ikke render med jobbene”, siger Bente Sorgenfrey.
Trepartsforhandlinger om VEU-systemet fortsætter med udgangspunkt i ekspertudvalgets arbejde, så snart overenskomstforhandlingerne i foråret 2017 er afsluttet.
FTF-formanden roser, at trepartsaftalen omkring efter- og videreuddannelse eksplicit har fokus på både det offentlige og private arbejdsmarked og både de kort og længere uddannede grupper.

Trainee-indsatsen for nyuddannede forlænges to år
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er med aftalen også enige om at forlænge trainee-indsatsen for nyuddannede. Det har været et klart mål for FTF, inden forhandlingerne fik i gang:
”Vi skal have mere at det, der virker, og det gør trainee-indsatsen. Mellem 60 og 80 procent af de nyuddannede ledige kommer i job umiddelbart efter et afsluttet trainee-forløb”, understreger Bente Sorgenfrey.
Med den ny aftale afsættes der samlet 24,5 mio. kr. til at forlænge den eksisterende trainee-indsats i en to-årig periode. Ordningen indebærer, at der gives tilskud til trainee-forløb, hvor nyuddannede på dagpenge får specifikke kurser, der giver adgang til konkrete job.

Rådighedskrav til ledige strammes ikke
Det har under forhandlingerne været drøftet, om rådighedskravene til ledige skulle strammes. Det er blevet klart afvist fra fagbevægelsens side, og aftalen ændrer ikke på rådighedskravene til de ledige. Det vækker tilfredshed i FTF:
”De arbejdsløse er allerede i dag underlagt skrappe regler. Det er ikke rådighedskravene, der forhindrer folk i at komme i job. Vi skal blive bedre til at uddanne til de job, der er. Mennesker går ikke arbejdsløse for sjov eller af dovenskab. Det er kompetencer, ikke pisk, der skal til”, siger Bente Sorgenfrey.