Rekruttering

Rekrutteringssurvey med gamle tal rammer ny virkelighed

Ny rekrutteringsundersøgelse viser, at der i perioden mellem juni og november sidste år fortsat var rekrutteringsudfordringer i en lidt større skala end før coronapandemien. Tallene lander i en ny virkelighed, hvor arbejdskraftmanglen sidste år skal ses i lyset af, at regeringen aktuelt forventer en tilgang på op imod 100.000 flygtninge fra Ukraine.

FH: Godt med bred aftale, men der er behov for bedre økonomi

Regeringen har landet en bred aftale på tværs af Folketinget, der skal sikre bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. ”Aftalen er et vigtigt skridt i retning af at sikre gode uddannelsesmuligheder og kvalificeret arbejdskraft til gavn for hele samfundet” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

1,2 milliard til sygehusene næste år

Efter svære forhandlinger har regeringen og Danske Regioner indgået en aftale om næste års økonomi. Aftalen giver 1,2 mia. kr. ekstra til sygehusene næste år.

Ældrepleje, SOSU taler i mobil på gangen. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Så er OK21 skudt i gang

Overenskomstforhandlingerne for ca. 845.000 offentligt ansatte er nu for alvor skudt i gang: Parterne i staten, kommunerne og regionerne har netop udvekslet krav. Hovedkravet fra de offentligt ansatte er at få sikret reallønnen til alle grupper.

Tømmeruddannelse - Faglært arbejdskraft - Beskæftigelse

Lidt færre forgæves rekrutteringer

Der er fortsat tegn på, at virksomhederne i overvejende grad får besat deres stillinger. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der dækker det halve år fra april til september 2019

Industriarbejder tjekker ind. Aplha Laval

Færre forgæves rekrutteringer 

Der er fortsat tegn på, at virksomhederne i overvejende grad får besat deres stillinger. Det viser den seneste rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er samtidig også udfordringer med at rekruttere fra visse faggrupper - ikke mindst faglærte. 

Trainee – en vej til job for nyuddannede ledige

FTF’s medlemsorganisationer og a-kasser skal de næste to år sørge for, at mindst 1000 ledige dimittender gennemfører et traineeforløb. I en ny serie, der løber hen over året, viser vi en række konkrete traineehistorier fra forskellige fagområder.