Regeringen havde i udspillet Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund lagt op til at finansiere udspillet ved at flytte rundt på midlerne inden for uddannelsessektoren, og det ændrer aftalen ikke væsentligt ved.

”Det er vigtigt, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Derfor ærgrer det mig også, at der med aftalen ikke er skabt bedre økonomiske rammer.” udtaler næstformand i FH Nanna Højlund.

Positivt med sektorplaner

På et væsentligt punkt afviger aftalen fra regeringens oprindelige udspil. Det gælder kravet om at reducere antallet af uddannelsespladser med ti procent i de store byer. Aftalen indeholder i stedet for en målsætning frem mod 2030.

Konkret skal der udarbejdes 2030-sektorplaner for hver hovedsektor, det vil sige henholdsvis erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter, maritime institutioner og kunstneriske institutioner, om hvordan målsætningen kan realiseres frem mod 2030.

”Det er selvfølgelig vigtigt, at nye uddannelsesudbud placeres der, hvor der er lokal efterspørgsel på arbejdskraften. Men vi kommer kun i mål, hvis alle de videregående uddannelsesinstitutioner bidrager. Derfor er det vigtigt, at universiteterne ikke friholdes. Jeg håber, at man nu vil bruge 2030-sektorplanerne til at se på, hvad vi har brug for af kompetencer og med blik for, at der også er rekrutteringsudfordringer i de store byer fx inden for velfærdsområdet. ” siger Nanna Højlund.