”Godt, at regionerne igen får mulighed for at følge med det voksende befolkningstal. Dermed holdes en hånd under velfærden,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Aftalen kompenserer regionerne for de merudgifter, de har haft til at håndtere COVID-19 i 2020 og 2021. Kompensationen omfatter også ressourcer til udskudte aktiviteter. Dermed kommer den ekstraordinære coronaindsats ifølge aftalen ikke til at fortrænge øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2021.

Det er godt, at regeringen holder, hvad den har lovet: at dække regionernes ekstra udgifter til corona. Ikke mindst er det vigtigt, at regionerne har fået penge til afvikle behandlingspukler i 2021

Lizette Risgaard

”Det er godt, at regeringen holder, hvad den har lovet: at dække regionernes ekstra udgifter til corona. Ikke mindst er det vigtigt, at regionerne har fået penge til afvikle behandlingspukler i 2021,” siger Lizette Risgaard.

Hun peger på, at sygehusene er i forvejen presset bl.a. af stigende udgifter til ny medicin og dyrere behandlingsmetoder.

Aftale med ros

I aftalen bliver regionerne anerkendt for deres indsats under corona. Bl.a. fremhæves den store fleksibilitet i planlægningen, som regionerne har udvist, og at der har været brugt nye virtuelle løsninger, som har mindsket smittespredningen.

”Rosen er fuldt berettiget og hænger i stor stil sammen med de ansattes indsats og den fleksibilitet, de har udvist. Den ros må vi give videre til medarbejderne i regionerne. Og så passe godt på dem, når de store opgavepukler nu skal afvikles, ” siger Lizette Risgaard.

Læs mere: Økonomiaftale for 2022 mellem Danske Regioner og regeringen (fm.dk)