Rekruttering

FTF klar med 15 forslag til job og vækst

En ny grøn boligjob-ordning og energirenoveringer skal på kort sigt skabe flere private job, mens målrettede afgiftslettelser skal forbedre konkurrenceevnen på længere sigt. Læs FTF’s 15 forslag til job og vækst.

FTF: Forslag om akutpakke 2 et skridt i den rigtige retning

Lovforslaget er et nødvendigt bidrag til akutpakken fra august 2012, men der er fortsat behov for bedre genoptjeningsvilkår og lempeligere regler for supplerende dagpenge. Det bør desuden præciseres i lovforslaget, at den ledige på akutjobansøgningstidspunktet fortsat skal være medlem af en a-kasse, selvom dagpengeretten er opbrugt, at a-kassen ikke skal dokumentere opslag i Jobnet ved udbetaling af jobpræmie efter mindst 26 ugers ansættelse og at akutjob kan opnås ved at den ledige selv skaffer sig jobbet – uden opslag forinden.

Arbejdsgivere kender for lidt til jobrotation

Regeringen lægger fortsat op til at fremme jobrotation, hvor ledige går ind og vikarierer for ansatte på uddannelse. Men mange arbejdsgivere kender for lidt til ordningen, fx at den er økonomisk attraktiv.

Ledige faggrupper spredes ud på mange jobcentre

Hovedparten af de 91 jobcentre ser kun få ledige inden for hver slags faggruppe ad gangen. Det er umuligt for det enkelte jobcenter at have særligt kendskab til de forskellige faggrupper – det har til gengæld a-kasserne, som er en helt nødvendig samarbejdspartner for jobcentrene, mener FTF.

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.