Vejen ud af krisen går både gennem hurtige tiltag her og nu og mere langsigtede reformer. Der skal skabes job via grønne investeringer. Det vil give tusindvis af nye arbejdspladser. Samtidig er der også behov for tiltag, der på længere sigt kan forbedre den danske konkurrenceevne.
Som hovedorganisation for 78 forbund med 450.000 privat og offentligt ansatte ser FTF det offentlige og private som en helhed. Ikke hinandens modsætninger.
FTF’s forretningsudvalg har vedtaget en række forslag til regeringen, der både skal skabe job og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.
Udspillet består af 15 forskellige forslag. De otte handler om at få skabt job, mens andre syv skal forbedre den danske konkurrenceevne.
FTF vil blandt andet genoplive boligjob-ordningen. Frem til årsskiftet 2012/2013 kunne danskere trække en del af udgifterne til håndværkere fra i skat. Den ordning skal ifølge FTF fortsætte i en ny og grøn udgave. Fremover skal folk kunne trække udgifter til grønne og energibesparende boligforbedringer fra i skat. Alene en sådan ordning vil ifølge FTF skabe cirka 5.000 job og koste omkring 1,8 milliard kroner.
Energibesparelser går igen i et andet af forslagene. FTF foreslår mere energirigtig renovering i den offentlige sektor. Det skal gerne ske i samarbejde mellem det offentlige og den private sektor. Det offentlige og private virksomheder skal for eksempel aftale konkrete renoveringer, der får energiforbruget ned.
Et andet forslag er at lette bestemte afgifter for virksomheder. Det gælder blandt andet NOx-afgiften, der både svækker danske virksomheder og ender hos forbrugerne. Virksomheder, der ved forbrænding udleder kvælstof, har skullet betale afgiften, der i øvrigt blev femdoblet i 2012.
I dag betaler arbejdsgiverne de første 30 dages sygefravær. FTF foreslår, at det sættes ned til 21 dage for virksomheder med en arbejdsmiljøcertificering. De samlede afgiftslettelser koster i alt 700 millioner kroner.