FTF har modtaget Lovforslag nr. L 46 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgiverne i høring og har følgende bemærkninger:
Generelt
FTF ser aftalen mellem Regeringen og de offentlige og private arbejdsgivere og lovforslaget som et supplement til akutpakken, der blev indgået i august mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og a-kasserne.
FTF finder det både rimeligt og fornuftigt, at arbejdsgiverne forpligter til at fremskaffe og reserve job til målgruppen af ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet pga. den forkortede dagpengeperiode på 2 år.
FTF vil samtidig gøre opmærksom på, at dagpengesystemet fortsat er under hårdt pres pga. af ledighedsniveauet, den 2 årige periode, genoptjeningskravet på 52 uger inden for 3 år og begrænsningerne i retten til supplerende dagpenge på 30 uger. Der vil derfor fortsat være behov for ændringer i dagpengesystemet så genoptjening og arbejde ved siden af supplerende dagpenge gøres mere attraktivt og realistisk.
Konkrete bemærkninger
Der fremgår af § 1 og af lovforslagets bemærkning til § 1, at målgruppen for initiativerne i loven omfatter ledige dagpengemodtagere, der i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 har 13 uger eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er uden job.
Det fremgår endvidere af § 2 stk. 3, at en ledig, der søger et akutjob, skal på ansøgningstidspunktet ved en skriftlig erklæring fra arbejdsløshedskassen over for arbejdsgiveren dokumentere, at pågældende på erklæringstidspunktet opfylder betingelserne i § 1. Det bør præciseres i lovmærkningerne til § 2 stk. 3, at forudsætningen for at a-kassen kan udstede erklæringen er, at den ledige på udstedelsestidspunktet fortsat er medlem af a-kassen. Der er behov for denne præcisering, fordi det af § 5 omvendt fremgår, at arbejdsgiveren kan ansøge om præmie ved udløb af akutjobbet ansættelsesperiode, også selvom den ansatte ikke er medlem af en a-kasse mere.
Der fremgår af § 5, at arbejdsløshedskassen skal kontrollere, at betingelserne i § 3 for arbejdsgiverens ret til jobpræmie er opfyldt. Af § 3 stk. 2. fremgår det, at det er en betingelse, at stillingen har været opslået som akutjob i Jobnet.dk. Når ansøgningen til præmie skal indgives tidligst efter 26 ugers ansættelse kan det næppe forventes, at jobbet fortsat er opslået i Jobnet, og dermed kan det ikke dokumenteres, at jobbet har været opslået i Jobnet Det bør derfor fremgå af § 5, at a-kassen skal kontrollere om betingelserne er opfyldt i § 3, dog ikke stk. 2 punkt 1.
I øvrigt bør det være muligt, at ledige kan opnå ansættelse i et akutjob, som den ledige selv skaffer jobbet, uden at det har været opslået i Jobnet. Samme procedure gælder for opkvalificeringsjob jf. aftalen om akutpakken. Det bør aldrig være en barriere, at arbejdsgiveren ikke kan ansætte den ledige i akutjob, fordi der skal gennemføres en opslagsprocedure i alle tilfælde, som i øvrigt ikke kan kontrolleres efterfølgende jf. ovenstående. § 5 stk. 2 nr. 1 bør derfor ændres til: Stillingen har været opslået som akutjob jf. § 2 stk. 1, med mindre den ledige selv har skaffet sig jobbet inden opslag.