Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen betyder alt, hvis medarbejderen på 60 plus skal takke nej til efterløn eller skubbe deres otium nogle år. Det mener et stort flertal af danskerne i en ny, meget omfattende europæisk undersøgelse.
93 procent af danskerne vurderer, at arbejdsmiljøet har megen eller nogen betydning for, hvornår en ansat går på pension. Fire procent mener ikke det er særlig vigtigt, mens kun en procent finder det ligegyldigt.
Danskernes holdninger ligger sig tæt op af svarene i de 27 EU-lande. Her mener gennemsnitligt 87 procent, at arbejdsmiljøet har megen eller nogen indflydelse på pensionsalderen. Undersøgelsen er foretaget af det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og bygger på repræsentative besvarelser fra befolkningerne i 36 europæiske lande.
“Hvis regeringen vil have flere til at arbejde mere og i længere tid, er der behov for at styrke indsatsen for et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Derfor vil FTF arbejde for, at arbejdsmiljøet er en vigtig dagsorden ved de kommende trepartsforhandlinger”, siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.

FTF kræver handling
FTF vil blandt andet arbejde for, at psykisk arbejdsmiljø bliver taget lige så alvorligt som det fysiske arbejdsmiljø. Det bliver det ikke i dag, hvor fx Arbejdstilsynets muligheder for at stille krav til virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø er langt dårlige end ved svigt i det fysiske arbejdsmiljø. Derfor lægger FTF en række, konkrete forslag på bordet ved de kommende trepartsforhandlinger. Nogle af forslagene lyder:

  • Arbejdsmiljøloven skal revideres, så den både i ord og praksis ligestiller det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
  • Den enkelte arbejdsplads skal sikres adgang til uafhængig og neutral rådgivning, målrettet løsninger på konkrete arbejdsmiljøproblemer.
  • Viden om godt arbejdsmiljø skal styrkes. Blandt andet skal alle ledere med personaleansvar uddannes i psykisk arbejdsmiljø.

Forslagene skal forbedre arbejdsmiljøet for blandt andre de 450.000 offentligt og privat ansatte, som FTF repræsenterer.

Effekten af et dårligt arbejdsmiljø
Det er veldokumenteret, at arbejdsmiljøet har stor betydning for medarbejdernes helbred og arbejdsevne. Eksempelvis viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at en tredjedel af sygefraværet kan henføres til arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.
OECD har tidligere dokumenteret, at Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet i utide på grund af psykisk nedslidning. 10-12 procent af danske lønmodtagere lider eksempelvis af stress. Den nye europæiske undersøgelse viser i samme tråd, at to tredjedele af danskerne forventer, at antallet af stressede vil stige i de kommende fem år.
“Hvis danskerne skal tåle at arbejde mere og længere, så må man også tage arbejdsmiljøet mere alvorligt. Og indrette indsatsen mere efter de moderne arbejdslivsproblemer med blandt andet stress og vold, der udløser utrolig meget sygefravær”, siger Bente Sorgenfrey.