De millioner af unge arbejdsløse europæere skal have garanti for at komme i praktik eller uddannelse. Det er dog op til hver enkelt af de 27 EU-lande at finde ud af hvordan.
Det er hovedelementet i en pakke med forslag til at bekæmpe den enorme ledighed. Den tidlige julepakke har EU-Kommissionen som afsender.
Kommissionen vil overvåge, hvordan landene sikrer, at unge under 25 får tilbudt job, uddannelse eller praktikophold. Undervejs kan kommissionen komme med henstillinger og vil også fortælle, hvad der virker for at få ledigheden ned.
Ungdomsarbejdsløshed koster kassen
I nogle sydeuropæiske lande er op mod hver anden ung uden arbejde. Ifølge Eurofond løber de samlede omkostninger for ledigheden blandt unge op i omkring 1.000 milliarder kroner i hele EU.

I hovedorganisationen FTF med 450.000 privat og offentligt ansatte bliver kommissionens udspil modtaget positivt. Den enorme ungdomsarbejdsløshed er et stort problem – også i Danmark, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
"Derfor er det rigtig fint, at kommissionen støtter initiativer i de enkelte lande. For FTF er det især vigtigt, at vi også tager fat på ledigheden blandt nyuddannede," siger hun og tilføjer:
"Vi synes dog, at et fokus kun på unge under 25 ikke giver meget mening. I hele Europa er mange unge først færdige med deres uddannelser senere end det. Aldersbegrænsningen bør ændres."
FTF er allerede i gang
Kommissionen vil også støtte traineeforløb for nyuddannede, der ikke kan finde et arbejde. Det passer ifølge Bente Sorgenfrey fint med danske forsøg.
10 af FTF’s organisationer arbejder i øjeblikket med forsøg, der skal give 1.000 ledige dimittender bedre chancer for at få job.
Det er EU-kommissær Lásló Andor, der står bag det nye initiativ. Han har blandt andet lagt op til et tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Den nye pakke er ifølge fagligt.eu en del af EU-Kommissionens samlede indsat for at få ledigheden ned.