Den stigende økonomiske aktivitet i samfundet efter coronakrisen har afspejlet sig i et højere antal forgæves rekrutteringer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i dag offentliggjort en ny rekrutteringssurvey baseret på jobopslagsdata fra juni til november 2021, der viser, at antallet af forgæves rekrutteringer i efteråret fortsat lå relativ højt sammenlignet med årene lige op til coronakrisen.

31 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves i perioden, og 18 pct. af rekrutteringsforsøgene endte med, at stillingen ikke blev besat.

Tallene i surveyen er fortsat højere end årene op til coronakrisen  – men det er vigtigt at huske på, at der er sket meget siden november sidste år. Rusland har indledt en invasion af Ukraine, som den danske regering forventer vil betyde, at op imod 100.000 ukrainske flygtninge kommer til Danmark

Lizette Risgaard

”Tallene i surveyen er fortsat højere end årene op til coronakrisen  – men det er vigtigt at huske på, at der er sket meget siden november sidste år. Rusland har indledt en invasion af Ukraine, som den danske regering forventer vil betyde, at op imod 100.000 ukrainske flygtninge kommer til Danmark”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard.

Ifølge den seneste rekrutteringssurvey meldte 46 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer i efteråret om afledt produktionstab – om end med store forskelle på tværs af brancher.

‘Rekrutteringsudfordringerne har givet anledning til en ensidig debat om mere udenlandsk arbejdskraft.

Alle skal med i opsvinget

Vi har manglet fokus på at få alle med i opsvinget – ikke mindst vores unge nyuddannede og vores seniorer. Flere undersøgelser viser, at arbejdsgiverne desværre fravælger kandidater pga alder – og den går ikke, for vi skal også have alle vores seniorer i gang,’  siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

”Nu står vi så i en situation, hvor op imod 100.000 flygtninge kommer til Danmark. Fagbevægelsen byder ukrainerne velkommen på det danske arbejdsmarked.

Nu bliver opgaven at hjælpe dem på plads og i arbejde som vores nye kolleger på danske vilkår. Dét er vores fokus, og i det lys fremstår rekrutteringstallene fra sidste år ikke så aktuelle. Verden har bevæget sig”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.