Danske virksomheder har i dag gode muligheder for at rekruttere udenlandske arbejdstagere. Det ses tydeligt ved, at der i dag er rekordmange udenlandske arbejdstagere i Danmark.

Når direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, den 6.10. er ude med et ærinde om, at det skal være nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark ved at nedsætte den såkaldte beløbsgrænse permanent, ser han bort fra de allerede eksisterende og oplagte muligheder.

Først og fremmest er der åben og fri arbejdskraftindvandring fra hele Europa, en mulighed som virksomhederne ikke udnytter tilstrækkeligt. Der er også gode muligheder for at komme til Danmark og arbejde, hvis man kommer fra et såkaldt tredjeland udenfor Europa.

Tag ansvar for at uddanne elever

Med de såkaldte positivlister kan arbejdsgiverne rekruttere alle de arbejdstagere de vil på mangelområderne. Det kræver bare, at de samtidig vil tage deres ansvar for at uddanne elever og lærlinge. Det giver jo god mening, at de, der vil ansætte udenlandske arbejdstagere fra tredjelande, også tager et medansvar for at sikre, at der i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Virksomhederne kan også fortsat ansætte udenlandske arbejdstagere i jobs udenfor mangelområderne, hvis deres løn ligger over beløbsgrænsen på ca. 29.000 kr. om måneden plus ferie og pension. Det beløb har politikerne faktisk lige aftalt at sætte ned til 23.250 kr. plus ferie og pension. Det betyder, at arbejdsgiverne får mulighed for at hente både udenlandske faglærte og ufaglærte.

Endelig skal det bemærkes, at tallene om forgæves rekrutteringer er knap så høje som anført i artiklen. Det fremgår, at virksomhederne har omkring 130.000 forgæves rekrutteringer. Men det er vigtigt at understrege, at knap 60.000 af de rekrutteringsforsøg ikke var mere forgæves, end at man fik ansat en person, der ikke havde samtlige ønskede kvalifikationer. Andelen af ubesatte stillinger ligger stabilt på omkring 16 procent.