Flere og flere virksomheder har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. I efteråret 2013 søgte virksomheder forgæves medarbejdere til ca. 12.000 stillinger, i efteråret 2015 var tallet steget til ca. 18.000 stillinger, som virksomhederne måtte opgive at ansætte de ønskede medarbejdere til. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som FTF har regnet på. Antallet af forgæves rekrutteringer er dermed steget med hele 50 procent på to år.
Kvalificeret arbejdskraft er netop et tema for den anden runde af trepartsforhandlingerne, som går i gang næste fredag, den 15. april. Hovedemnerne på forhandlingsbordet tegner til at blive uddannelse, beskæftigelse og vækst.

Et problem er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række områder. Derfor er efter- og videreuddannelse et centralt tema i forhandlingerne. Men problemet er ikke kun manglende kvalifikationer hos medarbejderne. En del af problemet er også, at virksomhederne ikke gør nok selv. Ifølge tallene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger kun en beskeden del af virksomheder med rekrutteringsproblemer, mulighederne i beskæftigelsessystemet i form af jobcentre, a-kasser og Jobnet (jobcentrenes internetportal).
Vi kunne have gjort det bedre
På trods af de stigende problemer med at rekruttere har virksomhedernes brug af beskæftigelsessystemet ligget konstant lavt: De seneste to år har kun ca. 35 procent af de virksomheder, der har rekrutteret forgæves, slået stillinger op på Jobnet. I samme periode har kun ca. 25 procent af de samme virksomheder taget kontakt til det kommunale jobcenter. Kun knap 10 procent tager kontakt til a-kasse eller fagforening – i 2015 var det ca. ni procent, mens det i årene før var helt nede på fem procent.

I kun ca. halvdelen af tilfældene gjorde virksomheden mindst én af følgende tre ting: opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening. Andelen har ligget jævnt omkring de 50 procent de seneste to år, selv om behovet for at rekruttere arbejdskraft har været stigende i samme periode.
Virksomhederne kunne have gjort det bedre på rekrutteringsfronten – synes de selv. Hele 41 procent af virksomhederne tilkendegiver, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.
Arbejdsgivere har også et ansvar
Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, undrer sig over, at virksomhederne ikke i større omfang bruger systemet, når de skal skaffe arbejdskraft.

"Arbejdsgiverne har i årevis haft deres fokus rettet skarpt på de lediges motivation og på hvordan, man kan ændre deres adfærd. Samtidig tales der meget om, at jobcentrene skal forbedre deres indsats. Men hvad med virksomhedernes eget ansvar? Der er tydeligvis også at brug for at se på deres indsats og at diskutere, hvordan de bliver bedre til at rekruttere og fx blive bedre til at bruge de eksisterende muligheder til at finde kvalificeret arbejdskraft. Handler det her i virkeligheden om, at virksomhederne er bange for at ansætte en arbejdsløs? Det må vi have en ærlig diskussion af ", siger hun.