Fagforeninger, arbejdsgivere og regering har netop forladt det indledende møde i den anden etape af trepartsforhandlingerne. Overskriften er kvalificeret arbejdskraft til fremtiden.
På mødet fremlagde regeringen sit kommissorium, som indeholder tre hovedtemaer: Voksen- og efteruddannelse af arbejdstyrken, flere og bedre praktikpladser på erhvervsuddannelserne og endelig flaskehalsproblemer, dvs. mangel på arbejdskraft indenfor særlige fag eller brancher.
I kommissoriet hedder det bl.a.: Voksen – og efteruddannelsesindsatsen spiller en væsentlig rolle i den løbende opkvalificering af arbejdsstyrken. Det er samtidig vigtigt, at voksen- og efteruddannelsen løbende tilpasses i takt med, at ny teknologi introduceres, eller arbejdsmarkedets behov på anden vis ændrer sig.

Bente Sorgenfrey, der som formand sammen med FTF’s næstformand, Kent Petersen, repræsenterer FTF i forhandlingerne, glæder sig over, at regeringen ser voksen- og efteruddannelse som central for den løbende opkvalificering af lønmodtagerne bredt.
"Vi konstaterer, at regeringen lægger op til at forbedre udbuddet af voksen- og efteruddannelse for arbejdsstyrken som helhed. Den tilgang er vigtig. Det er afgørende, at vi drøfter voksen- og efteruddannelse bredt for hele arbejdsstyrken. For løbende opkvalificering er lige nødvendig, hvad enten man har kort eller en lang uddannelse, eller om man arbejder i den private eller offentlige sektor", siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at også lønmodtagere med længere uddannelser har brug for at holde deres grunduddannelser ved lige, fordi kravene på arbejdsmarkedet hele tiden ændrer sig – for alle faggrupper.
"Opgaver skifter karakter og nye teknologier kommer til. Digitalisering kommer fx til at påvirke fremtidens arbejdsmarked i kolossalt omfang. Undersøgelser viser, at mere end 800.000 danske jobs kan være automatiseret inden for 20 år. Og kravene til stadig mere effektivitet for skattekronerne stiller konstant nye krav til arbejdspladserne i den offentlige sektor", siger Bente Sorgenfrey.
Afgørende at tænke langsigtet
Bente Sorgenfrey er enig i, at de to andre hovedtemaer i kommissoriet er presserende at få løst: Bedre praktikpladser på erhvervsuddannelserne og et bedre jobmatch for at imødegå flaskehalsproblemer.
Men samtidig understreger hun, at det er lige så vigtigt at drøfte problemstillinger, der rækker længere ud i fremtiden.
"Akutte problemer som praktikpladser og flaskehalse skal vi klart tage hånd om. Men hvis vi gerne vil undgå at sidde med de samme problemer med kvalificeret arbejdskraft igen om nogle få år, må vi også kigge længere ud i fremtiden. Det er afgørende, at parterne i fællesskab får en forståelse af udviklingstendenserne, der præger arbejdsmarkedet, så vi kan sætte ind så hurtigt som muligt de rigtige steder med uddannelse og opkvalificering", siger Bente Sorgenfrey.
FTF har i alt 12 forslag med til trepartsforhandlingerne. Blandt andet foreslår FTF, at arbejdsmarkedets parter sammen får kortlagt og analyseret deres forventninger til kompetencerne hos medarbejdergruppen med en videregående uddannelse. På den baggrund kan man arbejde med at sikre økonomien til at tilpasse og justere udbud og uddannelsesformer indenfor efter- og videreuddannelse.
FTF foreslår også, at udfordringer og muligheder i øget digitalisering i både den offentlige og private sektor analyseres i regi af treparten. Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger til bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.