Hvis Danmark skal manglen på praktikpladser på erhvervsuddannelserne til livs, er der brug for nye redskaber. Derfor foreslår LO og FTF nu en forsøgsordning med obligatoriske screeninger af store virksomheder for at få afdækket helt ned på virksomhedsniveau, hvor der kan skabes flere praktikpladser.
”Vi har forsøgt at løse praktikpladsproblemet i årevis, og det er stadig ikke lykkedes trods talløse forsøg. Så nu er det på tide at prøve noget nyt,” siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

33.000 potentielle praktikpladser
I dag mangler omkring 8.500 elever på erhvervsuddannelserne en ordinær praktikplads.
Så sent som i januar vurderede Undervisningsministeriet ellers, at der er potentiale for godt 33.000 ekstra praktikpladser i de danske virksomheder. Det er dette potentiale, LO og FTF nu håber, at en obligatorisk screening kan forløse noget af.
”Hvis vi kan forløse bare halvdelen af det potentiale, der er i virksomheder med mere end 20 ansatte, vil det betyde mere end 6.000 nye praktikpladser. Det vil være et kæmpe skridt på vejen til at få løst det her problem,” fastslår Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Offentliggjorte resultater kan styrke indsats
Konkret foreslår de to hovedorganisationer at lade erhvervsuddannelsernes faglige udvalg foretage screeningerne. Her mødes fagbevægelsen allerede med arbejdsgiverne for at fastlægge mål og rammer for undervisningen.
Herefter er det tanken, at resultaterne skal offentliggøres, så de kan bruges i det opsøgende arbejde, som både fagbevægelsen og DI bidrager til.”Screeningerne vil give et meget konkret værktøj til den indsats, som allerede nu finder sted. Uanset om det er erhvervsskolerne, fagbevægelsen eller DI, vil vi kunne målrette indsatsen langt bedre derhen, hvor chancen for succes er størst,” understreger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Danskerne støtter screeninger
I en ny måling fra Epinion peger 76 procent af danskerne på landets virksomheder, når de skal placere en del af ansvaret for, at der er praktikpladser til erhvervseleverne. Samtidig støtter 59 procent at screene store virksomheder.
Det glæder FTF-formand Bente Sorgenfrey:
”Vi har alle sammen et ansvar for at få uddannet de faglærte, som Danmark får brug for i fremtiden. Og det her kan være en hjælp for både elever og virksomheder,” siger hun. 
Bragt på lo.dk 25.04.14