Det er gode nyheder for arbejdstagere i EU, at arbejdsløsheden i oktober i år for første gang siden juni 2009 faldt til under 10 pct. af den samlede arbejdsstyrke. 
Dårligere står det til blandt langtidsledige, der trods faldende arbejdsløshed overordnet set, forbliver på samme niveau. At langtidsledige udgør mere end halvdelen af de arbejdsløse, vidner om, at der stadig eksisterer strukturelle udfordringer på arbejdsmarkederne i Europa.
Læg hertil, at 2/3 af disse langtidsledige har været uden arbejde i over to år. Det peger en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på
I et dansk perspektiv er det derfor positivt, at langt færre et havnet i langtidsledighed. Dette vidner ifølge rapporten om, at andre EU-lande kan lære af den danske flexicurity-model.
Mange af de lande, hvor langtidsledigheden er høj, er samtidigt lande med ufleksible arbejdsmarkeder. De fleksible danske regler derimod gør, at trods lav produktivitet, bliver der slået mange stillinger op. Dette forhindre folk i at ende i langtidsledighed. 
I en undersøgelse af tænketanken CEVEA, som der refereres til, påvises det, at langtidsledighed er særligt problematisk, fordi den manglende kontakt med arbejdsmarkedet bliver en selvforstærkende effekt. Dette undgås i Danmark på grund af de mange jobordninger. Derfor mener folkene bag AE’s undersøgelse, at Den Danske Model kan være et ideal til efterfølgelse. 
En vigtig pointe ifølge AE er dog, at man fra arbejdstagersiden har accepteret de fleksible regler i flexicurity-modellen, fordi man samtidigt er garanteret et tilstrækkeligt socialt sikkerhedsnet. Og dette bliver muligvis den sværeste del at sælge i udlandet, hvor arbejdstagerne har måtte spejde længe efter netop den del.
Læs mere om AE-rapporten her.