Praktikpladser

Alpha Laval varmepumpeproduktion

EUD-trepart: Nødvendigt at tænke i nye baner

Vi er nødt til at gøre op med måden, vi har gjort tingene på i 20 år. Virksomhederne må have langt mere systematisk støtte til at oprette praktikpladser. Ansvaret for opsøgende arbejde må fjernes fra erhvervsskolerne og placeres tættere på virksomhederne.

Tømmeruddannelse_2019_Ludvigsen

Antallet af praktikpladser går den forkerte vej

Antallet af aftaler om praktikpladser går den forkerte vej, og det bekymrer næstformand for FH, Nanna Højlund. ”Det er trist for de unge, der brændende ønsker at få en praktikplads men jo også for virksomhederne, der kommer til at mangel kvalificeret arbejdskraft. Så det skal der rettes op på”, siger hun.

Ingen grund til at lempe beløbsordningen

Der er allerede gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med den nuværende beløbsordning og positivliste samt rige muligheder for at rekruttere ledig arbejdskraft fra hele Europa. Efteruddannelse og praktikpladser er desuden oplagte redskaber.

Pædagog, Legeplads, børn, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Praktikpladser til alle

Det går fremad med antallet af praktikpladser, særligt på det private område. ”Det er positivt, men der skal mere fart på, hvis de ambitiøse mål i trepartsaftalen skal nås” siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Virksomheder mangler arbejdskraft, men opretter ikke nok praktikpladser

Flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft, har oplevet en meget svag tilgang af praktikpladser de senere år. Det viser en ny analyse fra LO. ?Det er på tide, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og uddanner flere faglærte i stedet for konstant at tale om, at de ikke kan få den arbejdskraft, de søger,? siger LO-formand Lizette Risgaard.

Arbejdsgiverne misbruger korte praktikaftaler

Bekymrende, at unge spises af med korte praktikaftaler i virksomhederne. ?Arbejdsgiverne bruger alt for ofte korte praktikaftaler. Det skader de unges uddannelse?, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Ny aftale om praktikpladser på velfærdsområder

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og

Brug for 8000 ekstra praktikpladser til de helt unge

Der er behov for mindst 8000 ekstra praktikpladser til de helt unge i 2025 i forhold til i dag. Det er nødvendigt, hvis vi skal have nok faglærte i fremtiden og hvis målene skal nås om, at næsten hver tredje af en ungdomsårgang skal i gang med en erhvervsuddannelse, og at væsentligt færre skal droppe ud.

Elever skal ikke være gratis arbejdskraft

Cirka 100 millioner kroner om året bruges på at et begrænset antal virksomheder kan få gratis arbejdskraft i form af EUD-elever, der er i såkaldt virksomhedsforlagt undervisning. Det er misbrug af ordningen og skal laves om, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.