Danmark kommer til at mangle i titusindvis af faglærte i løbet af få år. Det er en udfordring, som både virksomheder og enkeltpersoner kommer til at mærke. Derfor er det helt nødvendigt, at flere søger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Men vi ved også, at usikkerheden i forhold til om man kan få en praktikplads afholder mange fra at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Derfor indgik regeringen, DA og LO i 2016 en trepartsaftale om at skabe 10.000 flere praktikpladser i 2025. Det første trin på vejen er 2.100 ekstra praktikpladser i 2018. Alting tyder på, at det når vi. Men samtidig må man konstatere, at inden for det offentlige område og særligt på SOSU uddannelsen er der tilbagegang.

Det er rigtig positivt, at antallet af praktikpladser går frem. Det viser, at den trepartsaftale, vi har indgået, begynder at virke. Både at sende en belønning til de mange virksomheder, der gør det godt og sende en regning til de virksomheder, der ikke har lærlinge, har tilsyneladende virket

Nanna Højlund, FH-næstformand

”Der er dog en særlig udfordring på det offentlige område. Her er betydelige rekrutteringsudfordringer, som de offentlige arbejdsgivere må løse i samarbejde med fagbevægelsen”, fortsætter Nanna Højlund.

Problem med mange korte uddannelsesaftaler

Det er imidlertid et problem, at en meget stor del af de aftaler, der indgås på det private område, er korte aftaler på 7-10 måneders varighed. Det skaber stor usikkerhed for de unge og forringer deres uddannelse.

”Det er samtidig også en kilde til undren i fagbevægelsen, at selvom der angiveligt på mange områder er mangel på lærlinge, er over 5.000 unge i skolepraktik. Det tegner et samlet billede af, at der er virksomheder, der ikke tager deres uddannelsesansvar alvorligt, men som bare spekulerer i de unge som billig arbejdskraft”.

”Det er helt uforståeligt, at virksomhederne ikke tager situationen alvorligt og påtager sig ansvaret for at skabe gode uddannelsespladser og dermed bidrager til at sikre fremtidens faglærte. Jeg håber, at vi sammen med arbejdsgiverne kan lægge endnu mere pres på de virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar og dermed sikrer nok praktikpladser”, siger Nanna Højlund.

Kontakt: Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14.