Der er ni faglærte LO-stillinger, hvor der aktuelt er mangel på arbejdskraft i alle eller hovedparten af de regionale arbejdsmarkedsområder. Samtidig har der været en meget svag udvikling i tilgangen af praktikpladser for disse stillinger. For flere af dem har der faktisk været fald i praktikpladsaftaler hen over de sidste fire år.

Det skal ses i lyset af, at der for de ni faglærte stillinger var mere end 3.200 elever, der gennemsnitligt hver måned tilbage i 2013, stod uden en praktikplads. Og udfordringerne med mangel på praktikpladser er fortsat store. For flere af de faglærte stillinger er problemet tilmed større i dag end i 2013.

? Det er jo grotesk, at virksomhederne ikke uddanner den arbejdskraft, de mangler. Havde virksomhederne for fire år oprettet tilstrækkeligt med praktikpladser til de unge på erhvervsskolerne, så havde de elever i dag været udlærte. Det kunne altså have bidraget væsentligt til at løse de udfordringer, der er, med mangel på faglært arbejdskraft, siger LO-formand Lizette Risgaard.

Stigende mangel på praktikpladser og færre igangværende praktikpladsaftaler står i stærk kontrast til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er steget solidt siden 2013. Når det går godt i økonomien, og der bliver skabt flere job, burde det også tilskynde virksomhederne til at oprette flere praktikpladser.

– De gode tider er et godt afsæt for virksomhederne til at investere i fremtidens medarbejdere og dermed flere lærlinge. Det ansvar bør arbejdsgiverne tage på sig i stedet for at råbe op om mangel på arbejdskraft og pege på, at udenlandsk arbejdskraft er løsningen. Hvis virksomhederne ikke sadler om, kommer vi til at mangle et hav af faglærte, siger Lizette Risgaard.

Læs notatet ?Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser? her.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.