Ifølge de nyeste tal fra undervisningsministeriet er der i første kvartal 2021 indgået knap 200 flere uddannelsesaftaler end i første kvartal 2020.

Et positivt tal – men langtfra nok. Det mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund.

”Vi ser ind i en enorm mangel på faglærte frem mod 2030. Det er nødvendigt at uddanne mange flere faglærte, end vi gør i dag. Vi gør en kæmpe indsats for at overbevise de unge om, at de skal vælge en erhvervsuddannelse. Men hvis de private og offentlige arbejdsgivere ikke opretter lære- og elevpladserne, hjælper det jo ikke”, siger hun.

Vigtigt at virksomhederne står parat

De nye tal viser en lille fremgang på tre fagområder – og samtidig en lille tilbagegang på området ’Landbrug, fødevarer og oplevelser’.

”Det er det godt, at virksomhederne er kommet i gang med at oprette praktikpladser. Nogle brancher er jo fortsat ramt af corona i starten af 2021, og vi har haft en lidt sløv start på 2021”, siger Nanna Højlund.

Hun understreger, at virksomhederne har en forpligtelse i forhold til den trepartsaftale, der blev indgået i november sidste år:

”Her blev vi enige om, at skolerne skal garantere størstedelen af de unge en praktikplads allerede i grundforløbet. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne også står parat med de nødvendige praktikpladser”, siger Nanna Højlund.

Sker ikke af sig selv

”Vi er nødt til at skabe endnu flere praktikpladser, hvis vi skal have uddannet det antal faglærte, vi får brug for i fremtiden. Vi har jo en trepartsaftale om 10.000 ekstra praktikpladser i 2025. Derfor skal vi også fremover følge tallene tæt og hele tiden drøfte, hvordan vi kan få antallet af lære- og elevpladser til at vokse yderligere”, siger FH-næstformanden.

”Det eneste der ikke går er at sidde på hænderne og vente på at tingene sker af sig selv. Det gør de kun, hvis vi sammen handler for at løse udfordringerne”, siger hun.