Årsagen til, at FH er bekymret over udviklingen, er, at, FH sammen med regeringen og DA i 2016 indgik en trepartsaftale om tværtimod at øge antallet af praktikpladser.

Men hvis man ser på de grupper, der er omfattet af trepartsaftalen viser det sig, at der med udgangen af november 2019 var indgået 1750 færre uddannelsesaftaler end med udgangen af november 2018.

Tallene er meget bekymrende. Efter at vi sidste år så en positiv udvikling i antallet af nye praktikpladser, er det bedrøveligt, at stigningstakten ikke er fortsat i det seneste år.

Nanna Højlund

Bedrøveligt stigningstakten ikke er fortsat

Uddannelsesaftaler inden for sosu-uddannelsen og pædagogisk assistent uddannelsen (pau) er ikke regnet med, da disse to uddannelser ikke er omfattet af trepartsaftalen.

”Tallene er meget bekymrende. Efter at vi sidste år så en positiv udvikling i antallet af nye praktikpladser, er det bedrøveligt, at stigningstakten ikke er fortsat i det seneste år.

Vi har aftalt, at vi skal drøfte praktikpladssituationen med arbejdsgiverne og regeringen, når de private overenskomster er på plads

Nanna Højlund

Der indgås stadig flere uddannelsesaftaler, end da vi indgik trepartsaftalen, men med det seneste års udvikling bliver jeg bekymret i forhold til vores fælles målsætning om 10.000 flere uddannelsesaftaler i 2025”, siger Nanna Højlund.

”Vi har aftalt, at vi skal drøfte praktikpladssituationen med arbejdsgiverne og regeringen, når de private overenskomster er på plads.

Vi skal hele tiden holde øje med, om vi er på rette vej, eller om der er grund til at justere i de aftaler, vi har indgået. For det er helt afgørende, at vi sikrer de faglærte, vi har brug for i fremtiden”, siger hun.