Praktikpladser

Analyse kortlægger de unges færden i praktikpladsjunglen

En ny analyse sætter fokus på praktikpladssøgende elever. Analysen konkluderer, at langt hovedparten af de unge er aktivt søgende. Men analysen angiver også en række problemstillinger der skal tages hånd om for at sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse.

Stort potentiale for flere praktikpladser

Danske virksomheder har potentiale til at oprette 59 procent flere praktikpladser til de unge. Det gælder alle brancher og alle regioner, dog især i hovedstaden. ?Kom nu virksomheder! I får brug for uddannet arbejdskraft i fremtiden?, siger Ejner K. Holst.

Bedre uddannelse til LO’ere på vej

LO er meget tilfreds med, at regeringen vil afsætte 350 mio. kr. frem til 2020 til blandt andet målrettet efteruddannelse af ufaglærte og faglærte og en ny chance for skolepraktik for de elever, som har fortrudt deres fravalg. ?Det ruster virksomhederne til den globale konkurrence, det skaber gode jobmuligheder for lønmodtagerne, og så modvirker det flaskehalse på arbejdsmarkedet?, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Vi skal jagte praktikpladser, ikke praktiksøgende!

8 ud af 10 unge, der er registreret som praktikpladssøgende, står ?i køen? i under fire måneder. Det viser en undersøgelse, Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag. ?Jagten på de praktikpladssøgende må stoppe, og arbejdsgiverne må komme i gang med at oprette pladser?, siger Ejner K. Holst.

De unge skal have hjælp til at søge mere effektivt

Næsten alle (93 pct.) erhvervsskoleelever, der mangler en praktikplads, oplyser, at de aktivt søger efter en plads. Det viser en rundspørge blandt 800 elever. ?Men nogle har brug for hjælp til at søge mere effektivt?, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Nye tal, samme udfordring

Færre unge end ventet står akut og mangler en praktikplads. 2.800 unge mangler en plads, mens tallet tidligere på grund af unøjagtigheder i optællingen var opgjort til ca. 6.000 unge. ?Men for få unge vælger en erhvervsuddannelse?, siger Ejner K. Holst.

Praktikcentrene udvikler sig positivt

Selv om der er store forskelle på de nye praktikpladscentre, får mange unge adgang til praktikpladser i virksomheder via centrene. Den positive udvikling fremgår af ny rapport, som Undervisningsministeriet lige har offentliggjort.

De 30.000 praktikpladser må frem i lyset

Der er mulighed for at skabe over 30.000 flere praktikpladser i danske virksomheder, viser ny rapport fra Undervisningsministeriet. ?Virksomheder og institutioner må nu tage ansvar og oprette flere pladser til de i alt 11.000 unge, der mangler praktikplads i en virksomhed ?, siger LO-sekretær Ejner K.