Praktikpladser

Arbejdsgiverne misbruger korte praktikaftaler

Bekymrende, at unge spises af med korte praktikaftaler i virksomhederne. ?Arbejdsgiverne bruger alt for ofte korte praktikaftaler. Det skader de unges uddannelse?, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Ny aftale om praktikpladser på velfærdsområder

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og

Brug for 8000 ekstra praktikpladser til de helt unge

Der er behov for mindst 8000 ekstra praktikpladser til de helt unge i 2025 i forhold til i dag. Det er nødvendigt, hvis vi skal have nok faglærte i fremtiden og hvis målene skal nås om, at næsten hver tredje af en ungdomsårgang skal i gang med en erhvervsuddannelse, og at væsentligt færre skal droppe ud.

Elever skal ikke være gratis arbejdskraft

Cirka 100 millioner kroner om året bruges på at et begrænset antal virksomheder kan få gratis arbejdskraft i form af EUD-elever, der er i såkaldt virksomhedsforlagt undervisning. Det er misbrug af ordningen og skal laves om, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Analyse kortlægger de unges færden i praktikpladsjunglen

En ny analyse sætter fokus på praktikpladssøgende elever. Analysen konkluderer, at langt hovedparten af de unge er aktivt søgende. Men analysen angiver også en række problemstillinger der skal tages hånd om for at sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse.

Stort potentiale for flere praktikpladser

Danske virksomheder har potentiale til at oprette 59 procent flere praktikpladser til de unge. Det gælder alle brancher og alle regioner, dog især i hovedstaden. ?Kom nu virksomheder! I får brug for uddannet arbejdskraft i fremtiden?, siger Ejner K. Holst.

Bedre uddannelse til LO’ere på vej

LO er meget tilfreds med, at regeringen vil afsætte 350 mio. kr. frem til 2020 til blandt andet målrettet efteruddannelse af ufaglærte og faglærte og en ny chance for skolepraktik for de elever, som har fortrudt deres fravalg. ?Det ruster virksomhederne til den globale konkurrence, det skaber gode jobmuligheder for lønmodtagerne, og så modvirker det flaskehalse på arbejdsmarkedet?, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.