I den trepartsaftale om kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft, som blev indgået i forrige uge, gav regeringen, de offentlige arbejdsgivere (KL og Danske Regioner) og LO hinanden hånden på, at de inden udgangen af august ville afsøge muligheden for at indgå en aftale med en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Parterne er nu blevet enige om en fælles aftale om uddannelsesbehovet for de tre uddannelser.

Aftalen gælder i 2017 og 2018 og betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

Med aftalen giver vi de unge og voksne, der begynder på uddannelserne, større sikkerhed for at de kan få en praktikplads. Det er helt afgørende, at der er praktikpladser nok, hvis vi skal have flere til at søge ind på vores erhvervsuddannelser. Det er en stærk aftale, der samtidig sikrer, at praktikpladser på de tre velfærdsuddannelser kommer til at matche behovet for arbejdskraft. Hermed er der slået en flot sløjfe på den trepartsaftale, vi netop har indgået med arbejdsmarkedets parter, hvor også arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked, har forpligtet sig på at skaffe flere praktikpladser, siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Formand for LO, Lizette Risgaard siger:
? Det er gode uddannelser, som sikrer en række unge og voksne et godt fodfæste på arbejdsmarkedet ? og som samtidig bidrager til kvalitet i den offentlige sektor ? både i forhold til de ældre og fx i dagtilbuddet til børn. Nu har parterne på det offentlige arbejdsmarked i fællesskab ikke alene lavet nye uddannelser på social- og sundhedsområdet, men er også blevet enige om, hvad der mindst skal være af praktikpladser både på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område. Med sikkerhed for at der nu også er fokus på praktikpladser i den offentlige sektor, vil dette også bidrage til opfyldelse af målsætningen om, at 30 procent af de unge skal gå erhvervsuddannelsesvejen, som et bredt flertal af partier på Christiansborg står bag.

KL’s formand Martin Damm siger:
? Aftalen afspejler en massiv investering i den fortsatte udvikling og udbygning af det nære sundhedsvæsen og en investering i en vigtig medarbejdergruppe. Med aftalen sikres det nemlig, at der kan uddannes betydeligt flere SOSU-assistenter, som er det, kommunerne efterspørger for at kunne løse de stadigt flere sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der følger med, at patienterne udskrives tidligere fra sygehusene. Samtidig har vi sikret en tilpasning af praktikpladskapaciteten, der matcher kommunernes behov. Det er vi meget tilfredse med.

Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner siger:?
? Jeg glæder mig især på borgernes vegne over, at vi har nået en aftale efter et langt forløb. Både SOSU-assistenter og -hjælpere udfører kernevelfærdsopgaver, som har stor betydning for enormt mange borgere. I et mere og mere specialiseret? sundhedsvæsen, hvor vi skal sørge for bedre patientforløb med større sammenhæng, skal også SOSU-uddannede løse flere og mere komplekse opgaver. Den nye ?aftale sikrer, at SOSU-assistenter og -hjælpere endnu bedre kan hjælpe borgere i kommunale og regionale sundhedstilbud.

Antallet af praktikpladser i 2017 og 2018 afspejler, at SOSU-uddannelsen opdeles i to selvstændige uddannelser til SOSU-hjælper og SOSU-assistent. Det sker med virkning fra 1. januar 2017. Hidtil har uddannelse til SOSU-assistent krævet forudgående uddannelse til SOSU-hjælper. Opdelingen sker for at skabe en mere tydelig faglig profil for begge uddannelser, så uddannelserne afspejler udviklingen i opgaverne på sundheds- og ældreområdet.

Kontaktoplysninger:

Kommunikationschef LO Christian Lehmann, tlf. 2680 4026
Specialkonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf. 3370-3536
Kommunikationschef Danske Regioner Christian Hüttemeier, tlf. 40223183