? Analysen kortlægger grundigt de unges færden i praktikpladsjunglen. Det er positivt, at vi med denne analyse kan blive klogere på, hvor vi skal sætte ind. Samtidig er det godt at se, at langt størstedelen af de unge er aktivt søgende og i gang. Så er det vores ansvar at sikre, at de guides de rigtige steder hen, lyder det fra LO-sekretær Ejner K. Holst.

Praktikcentre
Få unge angiver utilfredshed med kvaliteten på praktikpladscentrene. Det er ikke derfor, de fravælger tilbuddet. Det er i langt højere grad et spørgsmål om de økonomiske vilkår, ligesom at 36 pct. har mistet muligheden for at komme på praktikpladscenter, fordi de fx troede, de havde en aftale med en arbejdsgiver.

? Det er gode nyheder, at de unge rent faktisk finder kvaliteten i praktikcentrene god. Vi kan se et mønster af elever, som kommer i klemme, da de troede, de havde en aftale med en arbejdsgiver, som så ryger i vasken. LO har tidligere stillet forslag om, at man skal have mulighed for at vælge praktikcentret til i mindst tre måneder efter, at grundforløbet er afsluttet. Det vil være en løsning på problemet, understreger Ejner K. Holst.

? De unge anviser også de økonomiske vilkår som årsag til at fravælge praktikpladscentrene. De unge er stillet ringere end elever på SU, og det tvinger nogen til at fravælge muligheden. Især kan vi se, at unge kvinder over 25 år fravælger centrene, hvilket understreger de særlige problemer for forsørgere. Det skal vi have kigget på, fastslår Ejner K. Holst.

For yderligere information kontakt Stine Luise Hansen på telefon: 2335 8370