? Det er helt relevant at sikre det danske arbejdsmarked mod flaskehalse. Løsningen er ikke import af udenlandsk arbejdskraft i store mængder, men i stedet i god tid at uddanne og opkvalificere både unge, arbejdsløse og beskæftigede, så vi hele tiden har en arbejdsstyrke i verdensklasse, siger Ejner K. Holst.

? Jeg er glad for, at regeringen fortsætter sin hidtidige linje fra beskæftigelsesreformen, erhvervsuddannelsesreformen og aftalen om voksen- og efteruddannelse, hvor uddannelse er i fokus, fortsætte Ejner K. Holst.

Det går bedre
? Det går bedre med dansk økonomi. Det er uomtvisteligt, at hjulene begynder at rulle hurtigere, og netop derfor gælder det om at udvise rettidig omhu, så opsvinget ikke bremses. Vi har masser af folk, der gerne vil. Nu handler det om at give dem de rette kvalifikationer.

? Jeg håber, at arbejdsgiverne er klar til at melde ud, hvad de forventer at komme til at mangle af kvalifikationer, siger Ejner, K. Holst.

?Amnesti? til dem der har fortrudt nej til skolepraktik
LO fremsatte i forbindelse med finansloven for 2015 forslaget om ?amnesti? til de erhvervsskoleelever, som har fortrudt deres fravalg af skolepraktik.

? Det er glædeligt, at regeringen har fundet penge til at sikre, at de unge, som p.t. står i søgekøen, kan fuldføre deres uddannelse i et praktikcentret. Man skal ikke miste retten til at gøre sin uddannelse færdig, blot fordi man fx stoler fuldt og fast på et halvt tilsagn om en praktikplads, som så desværre glipper, siger Ejner K. Holst.

? Der er grund til at anerkende, at regeringen har forstærket uddannelsesgarantien ved at fjerne de fleste kvoter på skolepraktik. Samtidig har regeringen understøttet det økonomiske opsving, som forhåbentlig vil medføre flere praktikpladser til gavn for de unge og arbejdsmarkedet, siger Ejner K. Holst.

Samarbejde med arbejdsmarkedets parter
Den endelige og konkrete udmøntning af pengene vil regeringen drøfte med arbejdsmarkedets parter.

? Samtidig er jeg naturligvis glad for, at vi som arbejdsmarkedets parter bliver involveret i den præcise brug af midlerne. Det giver en forankring i virkeligheden og ude på arbejdspladserne, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.