Antallet af korte praktikaftaler er steget fra 23 pct. til 46 pct. fra 2011-2015 for de elever, der ikke har fundet en praktikaftale for hele deres erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse udarbejdet af EVA.

Hykleri
?
Det er dybt bekymrende og var slet ikke hensigten i sin tid med aftalen om korte praktikaftaler. Meningen var, at meget specialiserede virksomheder skulle have mulighed for at få en lærling/elev, også selv om de ikke havde nok forskellige opgaver til en hel praktikaftale. Men nu viser det sig, at arbejdsgiverne bruger de korte aftaler for hurtigere at kunne komme af med eleverne igen. Det er helt uacceptabelt, siger Ejner K. Holst.

63 pct. af de adspurgte virksomheder svarer, at de indgår korte uddannelsesforløb for lettere at kunne komme af med eleverne. 32 pct. svarer, at det er af hensyn til virksomhedens økonomi.

? Det er forstemmende læsning, og det gør mig vred. Virksomhederne råber på arbejdskraft, men behandler ikke de unge, der gerne vil uddannes i fagene, ordentligt. Det er det rene hykleri. De har jo længere leasingkontrakter på deres biler, end uddannelsesaftaler med deres lærlinge.

Forringer kvaliteten i uddannelserne
Samtidig peger rapporten på, at de korte aftaler i mange tilfælde går ud over uddannelseskvaliteten, fordi de enkelte arbejdsgivere ikke ved, hvad lærlingen allerede har lært, og hvad de skal lære, mens de er i vedkommendes virksomhed.

? Både virksomhederne, skolerne og praktikcentrene har et ansvar – også selv om der er tale om en kort aftale. Det er en fælles opgave at skabe helhed og sammenhæng, når den unge ikke kan få en hel uddannelsesaftale. Det må der strammes op på, siger Ejner K. Holst.

Større frafald blandt unge med korte aftaler
Endelig viser rapporten, at der er et større frafald blandt de unge, der er henvist til korte aftaler.

? Det er ikke mærkeligt, at nogle falder fra, når man ikke bliver behandlet ordentligt. Det er dumt. Vi har i stedet brug for at vise de unge, at her har vi brug for dem og giver dem god uddannelse. I trepartsaftalen har vi taget initiativ til at begrænse de korte aftaler. Det håber vi hjælper, men vi er også parat til at overveje nye redskaber, siger Ejner K. Holst.

Kontakt LO?s pressetelefon 26 11 97 10.