Kommentaren kommer på baggrund af de nyeste praktikpladstal, der blev offentliggjort her til morgen. Tallene viser, at der blev indgået 1.438 flere aftaler mellem unge og virksomheder i april/maj/juni i år end i de samme måneder sidste år. Det betyder, at der i de nævnte måneder blev indgået 12.066 aftaler sammenlignet med 10.628 i 2014.

? Det er positivt, at antallet af praktikpladsaftaler steg her i foråret. Og samtidig kan vi se, at antallet af aftaler er stabiliseret de seneste 12 måneder i forhold til 2014-niveauet, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

7.000 mangler fortsat en plads
Trods den positive tendens vokser træerne ikke ind i himlen. 7000 unge står i dag fortsat og mangler en praktikplads i en virksomhed, og omkring 6.000 af disse kan heller ikke fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter. Deres eneste mulighed er en praktikplads i en virksomhed.

? Det er alarmerende, at så mange unge ikke kan komme videre med deres uddannelse. Samtidig skal vi jo også helst have de næste 7.000 elever, der er i praktikcentrene, ud i virksomheder. Jeg kan kun på det allerkraftigste opfordre virksomhederne til at åbne dørene for de unge. Hvis de ikke gør, vil de i løbet af få år mangle tusindvis af uddannede faglærte, siger Ejner K. Holst.

Lovmæssige hindringer for de unge skal fjernes
? Desuden bliver politikerne nødt til at fjerne de sidste hindringer for, at uddannelsesgarantien kan virke. Fx må de løse op for de kvoter, der stadig begrænser antallet af unge, der kan få en plads i et praktikcenter inden for visse brancher.

? Desuden må vi give de unge en længere periode efter afsluttet grundforløb, hvor de kan vælge at begynde i praktikcenter. Det er uhensigtsmæssigt, at de unge på et meget tidligt tidspunkt endegyldigt skal sige ja eller nej til en plads på et praktikpladscenter. De skal naturligvis have mulighed for at tilvælge et praktikpladscenter senere i forløbet, hvis det glipper med en praktikplads i en virksomhed, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.