Kommentaren kommer på baggrund af et svar fra undervisningsminister Ellen Thrane Nørby (V) til socialdemokraten Mattias Tesfaye.

I svaret fremgår det, at der sidste år blev brugt 65 millioner kroner fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag) til at betale skolepraktikydelse til elever i virksomhedsforlagt undervisning. Hertil skal lægges knap 40 millioner kroner i taxameterudgifter for staten, da skolerne får halvt taxameter, når eleverne er ude.

? Det kan ikke være rigtigt, at vi skal bruge så mange penge på, at skolerne sender elever ud for at arbejde gratis i fx supermarkeder og andre virksomheder. Det er jo med til at dræne AUB. Disse penge kunne i stedet gå til AUB?s arbejde med at skaffe flere praktikpladser, sige Ejner K. Holst.

Minder om misbrug af ordningen
Ordningen om virksomhedsforlagt undervisning er egentlig oprettet til brug for situationer, hvor en erhvervsskole fx mangler noget specifikt udstyr i undervisningen. Her kan en virksomhed stille udstyret til rådighed, og elever kan komme i virksomhedsforlagt undervisning og lære den pågældende disciplin. Eller en virksomhed kan samarbejde med et praktikcenter om bestemte dele af uddannelsen.

Men den virksomhedsforlagte undervisning har grebet om sig, og blev i 2014 brugt i i alt 41.724 uger. Det svarer i runde tal til 930 fuldtidsarbejdspladser. Disse kunne i stedet have været praktikpladser.

? Det her skal ganske enkelt strammes op. Eleverne må ikke deltage i produktionen, når de er ude i virksomhedsforlagt undervisning. Når ordningen har nået så stort et omfang, er det fordi visse arbejdsgivere misbruger ordningen. Samtidig viser tallene tydeligt, at de virksomheder, der får de ?gratis? elever, ikke efterfølgende tilbyder de unge en reel praktikplads. Dermed er det blot gratis arbejdskraft, og det vil vi ikke være med til, siger Ejner K. Holst.

Se svaret fra ministeren her

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.