Kommentaren kommer på baggrund af den nye rapport ?Praktikpladspotentiale og Benchmarking af Erhvervsskolerne? udarbejdet af Deloitte for Undervisningsministeriet.

Inden for det merkantile område kunne der oprettes 76 procent flere pladser, mens der inden for byggeriet kunne oprettes 24 procent flere pladser, hvis virksomhederne udnyttede deres potentiale.

I Hovedstadsområdet kunne der oprettes 36 procent flere pladser, mens virksomhederne i Nordjylland kunne skabe cirka 10 procent flere, hvis alle, der har ret til at oprette en praktikplads, også gjorde det.

 Store virksomheder bør screenes
? Det er nu igen dokumenteret, at der kan skabes masser af praktikpladser. Nu har vi sort på hvidt, at det gælder alle brancher og alle regioner, så hvis virksomhederne mangler arbejdskraft, er det bare at komme i gang, siger Ejner K. Holst.

? Der er muligheder for at skabe flere praktikpladser over hele landet, men et ekstra stort potentiale i København. Så her har skolerne og virksomhederne en særlig opgave.

LO og FTF har tidligere i forbindelse med Sammen skaber Vi Værdi-kampagnen foreslået en forsøgsordning med obligatoriske praktikpladsscreeninger af store virksomheder. Årsagen er, at store virksomheder i dag tager langt færre praktikpladser, end de har potentiale til.

? Med en obligatorisk screening af alle større virksomheder vil vi kunne se, præcis hvilke typer praktikpladser den enkelte virksomhed vil have mulighed for at oprette ? til gavn for både de unge og virksomheder, siger Ejner K. Holst.

Parterne og regeringen må finde løsninger sammen
? Desuden er det helt oplagt, at regeringen snarest følger op på de trepartsdrøftelser, der var i gang før valget, så den sammen med arbejdsmarkedets parter kan få udnyttet potentialet og skabe nogle flere praktikpladser til de unge, siger Ejner K. Holst.

Læs rapporten her

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.