Det vækker skuffelse og undren hos LO og FTF, at landets store virksomheder ikke gør mere for at oprette praktikpladser til de unge på landets erhvervsuddannelser. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), som er omtalt i dagens Politiken, opretter landets store virksomheder generelt færre praktikpladser per faglært medarbejder end mindre virksomheder. Og det er ikke godt nok, mener de to organisationer:

? Det er simpelthen for dårligt, at de store virksomheder ikke løfter deres samfundsansvar. Vi hører så ofte virksomheder beklager sig over, at de ikke kan finde uddannet arbejdskraft. Men så kunne de jo overveje at hjælpe med at uddanne dem, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Store virksomheder bør screenes
Samtidig viser AE?s analyse, at antallet af oprettede praktikpladser trods flere års opsøgende arbejde er faldet det seneste år. Derfor er der brug for at forsøge sig med nye redskaber, mener LO og FTF:

? Det her er en kraftig streg under, hvad vi netop har sagt: Når antallet af praktikpladser ligefrem kan falde på trods af alle tiltagene, er der brug for at prøve nyt. Og det er netop de store virksomheder, som vi foreslår at screene for praktikpladser, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Forslaget om at indføre en forsøgsordning med at lave obligatoriske praktikpladsscreeninger af store virksomheder er en del af LO og FTF?s fælles kampagne ?Sammen skaber vi værdi?:

? En obligatorisk screening af alle større virksomheder gør det muligt for os virkelig at gribe fat om ondets rod. Vi vil kunne se, præcis hvilke typer praktikpladser den enkelte virksomhed vil have mulighed for at oprette, siger Bente Sorgenfrey.

“Det rammer virksomhederne selv”
Så sent som i januar viste en rapport fra Undervisningsministeriet, at der er potentiale for mere end 33.000 praktikpladser i landets virksomheder. Derfor burde det være muligt at skaffe praktikpladser til de 12.000 elever på erhvervsuddannelserne, der lige nu mangler en plads i virksomhedspraktik, påpeger LO-sekretær Ejner K. Holst.

? Vi ved, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Så i sidste ende rammer det virksomhederne selv, at de ikke tager nogle af de mange tusinde lærlinge, der mangler en plads. Og vi ved også, at potentialet mere end er der i virksomhederne, så det er bare med at komme i gang, siger Ejner K. Holst.

For yderligere information kontakt:
kommunikationskonsulent Troels Gadegaard, tlf. 2658 80 43 eller
kommunikationschef Flemming Andersen (FTF) tlf. 4036 8804.