Nedslidning

Godt med fornyet fokus på arbejdsmiljø

En større og større andel af lønmodtagere oplever fysisk og psykisk overbelastning på jobbet, og derfor vil beskæftigelsesministeren inden sommerferien nedsætte et ekspertudvalg. Godt og tiltrængt med fornyet fokus på arbejdsmiljøet, mener FTF.

EU-Kommissionens meddelelse om modernisering af EU’s arbejdsmiljølovgivning

Notatet beskriver indholdet af de enkelte punkter i Kommissionens meddelelser, og omtaler de konkrete forslag og initiativer fra Kommissionen, der skal gennemføres i de kommende to år. FTF finder på den ene side, at det er positivt, at Kommissionen har modstået krav om en kraftig deregulering, men finder det på den anden side stærkt kritisabelt, at Kommissionen ikke vil bruge ny lovgivning til at løse de store og alvorlige problemer i arbejdsmiljøet. Kommissionens påtænkte initiativer er simpelthen uambitiøse og helt utilstrækkelige.

Ny digital værktøjskasse skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen

Knap 6 ud af 10 har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads, viser ny undersøgelse. En ny digital værktøjskasse skal bidrage til bedre mental sundhed ved at give medarbejdere, ledere og kollegaer viden om og værktøjer til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser.

Nye produktivitetskrav presser ansatte i regionerne

Regeringens aftale med Danske Regioner om økonomien for 2017 indeholder - igen - krav om en stigning i produktiviteten på to procent Konsekvensen er at de ansatte presses yderligere og at kvaliteten daler, advarer FTF.

Trepart kan sikre reelle løsninger

Trepartsaftaler kan sikre reelle løsninger - også i forhold til at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Og det har samfundet brug for. Det skriver jeg i dag i Altinget.

Regeringen nedlægger seniortænketank

Regeringen nedlægger seniortænketank, som skulle have fremlagt konkrete forslag til et godt arbejdsliv for seniorer. Når vi i fremtiden skal blive på arbejdsmarkedet, indtil vi er over 70 år, er der brug for en hurtig løsning, mener FTF, der samtidig kritiserer, at regeringen i sit finanslovsforslag skærer i Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøindsatsen. Det vil forværre arbejdsforhold for alle lønmodtagere og koste samfundet dyrt.

Sygehusemilliard kun et lille plaster på såret

Regeringens økonomiaftale med Danske Regioner giver sygehusene 1 mia. kr. Et tiltrængt økonomisk løft, mener FTF, der peger på, at det samtidig er nødvendigt at tage fat om det grundlæggende problem med, at medicinpriserne fortsat vil presse den almindelige drift.