Der er som leder mange grunde til at forebygge stress blandt de ansatte, og almindelig medmenneskelighed er ikke den eneste – stress viser sig nemlig lynhurtigt på bundlinjen, siger Malene Friis Andersen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og selvstændig erhvervspsykolog.

"De fleste ledere i Danmark har videns- og omsorgsmedarbejdere under sig. De producerer med deres koncentrationsevne, samarbejdsevner og engagement. Hvis stress opstår, er det netop de egenskaber, som bliver reduceret drastisk," siger hun.
Derfor har hun formuleret fem råd til lederen på baggrund af sin egen forskning og nye bog "Stop stress – håndbog til ledere":
1. Lederen skal kende sin rolle som kulturbærer
Det er lederen, som medarbejderne naturligt kigger i retning mod, og som er den førende kulturbærer i afdelingen. Derfor er det fx no-go at sende e-mails kl. 22 om aftenen til medarbejderne. Det sender et helt forkert signal om fordelingen mellem arbejdsliv og familieliv.
2. Lederen skal være tæt på sine medarbejdere
Lederen skal være tæt nok på de ansatte til at kunne spotte tegnene på stress. Det kan fx være, hvis en ansat begynder at trække sig socialt. Derfor er det vigtigt, at lederen er fysisk til stede og interesserer sig for medarbejderne. Man kan komme langt med almindelig personalepleje.
3. Lederen skal turde blande sig
Det kan være grænseoverskridende at skulle involvere sig i sine ansattes følelsesliv og sige: "Du har det vist ikke helt godt for tiden..?" Men det er en nødvendig del af lederrollen, at man tør blande sig. Samtidig skal man kende grænserne og vide, at ens medarbejder ikke nødvendigvis skal diskutere sit ægteskab med lederen, men måske hellere med gode venner eller en psykolog.
4. Lederen skal handle passende
Ledelse handler i høj om grad om fingerspidsfornemmelse i forhold til mennesker. Man skal som leder kunne vurdere, om medarbejderen har brug for hjælp til at omprioritere arbejdsopgaver, behov for mere kontinuerlig feedback, tydeligere struktur – eller en sygemelding. Både for den ansattes skyld, men også fordi hele afdelingen vil kigge i retning af lederens beslutninger og stille spørgsmålet: Hvad kan vi forvente af vores leder, hvis der opstår stress?
5. Lederen skal selv være i balance
Ledelse kræver overskud, hvilket rådene er et tydeligt eksempel på. Mange ledere er også selv udsat for stress. I organisationer med konstante omlægninger og effektiviseringer er det krævende både at udføre sin opgave og tage rollen som kulturbærer på sig. Det kan være svært, hvis ikke man selv er i balance. Derfor skal lederen også have fokus på sin egen trivsel, kende sine stress-symptomer og kunne handle på dem.
Malene Friis Andersen afholder 14. juni FTF-kurset "Stop stress – styrk trivsel og effektivitet".