Knap 6 ud af 10 danskere kommer i løbet af arbejdslivet i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop. Det viser en ny undersøgelse gennemført for partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’. Samtidig er mentale helbredsproblemer årsagen til op mod 48 % af alt sygefravær og 42 % af alle førtidspensioner, viser Hvidbog om mentalt helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og de nyeste tal fra Ankestyrelsen. 

”Mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen er en udfordring, vi skal tage meget alvorligt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen om at hjælpe de medarbejdere, som bliver ramt på psyken og har brug for en hjælpende hånd. Vi har nemlig et fælles ansvar for den mentale sundhed på vores arbejdspladser”, siger Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister, som glæder sig over, at en lang række organisationer på tværs af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet har indgået et partnerskab og nu kan præsentere en ny digital værktøjskasse. 
Den digitale værktøjskasse på www.mentalsundhed.dk er rettet mod små og mellemstore arbejdspladser, men kan bruges af alle. De små og mellemstore arbejdspladser oplever ofte særlige udfordringer, da de ofte har færre ressourcer og mindre erfaring med at håndtere mentale helbredsproblemer. Samtidig er det kun hver femte af de ansatte, som har kendskab til viden og værktøjer, der kan bruges, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse gennemført for partnerskabet.

Digitale værktøjer til gavn for alle
Den digitale værktøjskasse på www.mentalsundhed.dk giver adgang til værktøjer og viden, man kan bruge til arbejdet med mental sundhed på arbejdspladsen.”Det er vigtigt, at vi reagerer, når vi kan se, at en medarbejder eller en kollega mistrives. Men det kan være svært at vide, hvordan man konkret skal håndtere situationen og kan hjælpe. Det giver den nye digitale værktøjskasse svar på, og derfor håber jeg også, at den vil blive brugt af både chefer og medarbejdere rundt om på arbejdspladserne”, uddyber Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister.

Værktøjskassen rummer bl.a. værktøjer og viden til at forebygge mentale helbredsproblemer, hjælpe en kollega eller sikre at en medarbejder kommer godt tilbage på arbejdspladsen efter et sygdomsforløb. Værktøjerne kan være alt fra film om, hvordan man skelner mellem kort- og langvarig stress til en skabelon for en fastholdelsesplan.

Et bredt partnerskab står bag
Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet. Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktionen i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate. 

Tal for undersøgelse gennemført af partnerskabet
• 58% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads.
• 38% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads inden for det sidste halve år.
• 21% har kendskab til viden og værktøjer, som kan bruges, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.
• 25% ved ikke, hvornår man skelner mellem stress og travlhed, og dermed ikke hvornår stress-symptomer skal tage alvorligt.
• 18% er usikre på, hvor meget de må blande sig, når de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Kilde: Undersøgelse foretaget for ’Sammen om mental sundhed’.
Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder på private og offentlige arbejdspladser med 1-99 ansatte. Undersøgelsen siger således kun noget om arbejdspladser med op til 100 ansatte. I alt deltog 1591 personer i undersøgelsen, der blev gennemført i perioden d.18-29. august