Arbejdstid

FTF: Lærere skal ikke arbejde gratis

Ifølge en ny afgørelse vil lærere kun få løn for 14 timers arbejde, når de er på lejrskole i et helt døgn. Afgørelsen er en konsekvens af Folketingets lovindgreb efter lockouten mod lærerne i 2013. FTF bakker op om Danmarks Lærerforening, der vil have politikerne til at melde klart ud, om afgørelsen er en utilsigtet fejl eller en bevidst konsekvens af lovindgrebet.

LO-lønmodtagere rammes af manglende børnepasning

Især ufaglærte og faglærte rammes af daginstitutionernes begrænsede åbningstid. De grupper har særlig meget aftenarbejde og hermed svært ved at få passet deres børn. ?Se nu at indrette børnepasningen, så lønmodtagerne kan få deres liv til at hænge sammen?, siger Lizette Risgaard.

FTF og LO foreslår ny pakke mod social dumping

Pakken består af 6 punkter med lige vilkår og fair konkurrence for lønmodtagere og virksomheder. Udenlandske lønmodtagere er velkomne i Danmark, men det skal være på danske vilkår med udgangspunkt i overenskomsterne. Derfor foreslår de to organisationer nu en pakke mod social dumping med ny lovgivning, hårdere straffe, internationale aftaler og en intensiveret indsats for overholdelsen af regler og overenskomster.

Klart ja til OK15

Fagforeningerne på det offentlige område har stemt ja til de offentlige overenskomstforlig.

LO og FTF lancerer Lønmodtagerindekset

Det er vigtigt, at landets politikere lytter til lønmodtagernes ønsker for Danmarks udvikling. Det svarer 82 procent i en undersøgelse, som Epinion har lavet for LO og FTF. Derfor lancerer de to hovedorganisationer nu Lønmodtagerindekset som en del af kampagnen ”Sammen skaber vi værdi”.

FTF: EU bør sikre lige vilkår i flybranchen

EU skal sikre lige vilkår og stoppe flyselskabers selskabsspekulation, som bruges til at dumpe de flyansattes løn- og arbejdsforhold. Det mener FTF, der støtter FPU’s kamp for overenskomst med Ryanair. FTF advarer mod social dumping i luften, hvor overenskomster dumpes, og flyselskaber splitter de ansatte op i nye selskaber med ringere løn- og arbejdsforhold til følge. Det er kortsigtet og skader os alle – både ansatte, virksomheder og samfund, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Statsansatte i hus med OK15

Forbedret pensionsordning, en ekstra uges barsel til fædrene og en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Det er en del af det overenskomstresultat, som i dag er forhandlet på plads på det statslige område.

FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO, der forventer at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget tilfredsstillende afgørelse, mener FTF og Danmarks Lærerforening.

Fik forkert løn gennem tre år

Pædagog Rikke Klemme var på det forkerte løntrin i tre år, og hjemmesygeplejerske Bente Schytte fik et forkert tillæg. De opdagede fejlene, fordi de tjekkede deres lønsedler, og nu er fejlene rettet. I denne og næste uge går fagforeninger landet over sammen om et koordineret løntjek.