De tyske arbejdsgivere ønsker større fleksibilitet på arbejdsmarkedet og vil af med den otte-timers arbejdsdag, der var en af fagbevægelsens største sejre i forrige århundrede. Mere fleksible bestemmelser for arbejdstiden kan forbedre konkurrenceevnen og skaffe arbejdspladser, mener de arbejdsgiverne, men møder modstand i den tyske fagbevægelse.

Fleksible daglige arbejdstider er allerede mulige, så længe der er fastlagt bestemmelser for afspadsering, siger formanden for den faglige landsorganisation DGB, Reiner Hoffmann.

Analyser viser da også, at arbejdsgivere i de forskellige brancher har rige muligheder for at forlænge den daglige arbejdstid eller forkorte den, hvis der er mangel på ordrer. Tyske virksomheder som også VW-bilfabrikkerne har i perioder haft en arbejdsuge på fire dage.

Der er også andre regler, når det gælder sæsonarbejde, og den gennemsnitlige arbejdstid bliver udregnet på baggrund af forskellige tidsperioder.

Reiner Hoffmann finder dog, at udgangspunktet fortsat må være en maksimal arbejdsdag på otte tider, da alle videnskabelige undersøgelser viser, at behovet for hvile da indtræder.

De tyske brancher har vidt forskellige regler for arbejdstiden, viser en rapport fra et institut under Hans-Böckler-Stiftung.

I banksektoren er den maksimale arbejdstid på 39 timer om ugen beregnet over en periode. Den enkelte arbejdsdag må ikke være på mere end ti timer, og de ansatte må ikke arbejde mere end 53 timer i løbet af en enkelt uge.

I byggebranchen kan arbejdsdagen også komme op på 10 timer og 38 til 41 timer om ugen, men med et gennemsnit på 40 timer i løbet af et år.

Inden for hotel og restauration i Bayern er arbejdsugen på 39 timer om ugen og 200 timer om måneden.

I industrien hedder det 35 timer om ugen, men alligevel maksimalt 50 timer om ugen.

Brancherne har forskellige ordninger for afspadsering.

Kilde: fagligt.eu