Arbejdstid

Fagforeninger laver stort, koordineret løntjek

Det er vigtigt at have tjek på sin løn, men mange tjekker sjældent deres lønsedler. En OK-fagforening kan hjælpe medlemmerne med at tjekke lønsedlen – og i uge 45-46 samler en masse fagforeninger kræfterne og inviterer medlemmerne til løntjek. Du kan være med.

Sygehusansatte skal løbe endnu hurtigere

Regionerne skal sætte 1 mia. kr. af til nye behandlingsformer og medicin – sygehusene skal til dels selv finde pengene, bl.a. ved at lade de ansatte løbe stærkere. Det fortsatte pres på sygehusenes medarbejdere vil gå ud over kvaliteten og dermed ramme patienterne, advarer FTF’s formand.

OK15: Arbejdsgivere ønsker færre overenskomster

De kommunale arbejdsgivere luftede i går for første gang deres krav til de kommende OK-forhandlinger: Ensartede arbejdstidsregler og fælles overenskomster for flere faggrupper samt en forenkling af MED-systemet.

Folkemøde: Svigter fagbevægelsen de løst ansatte arbejdere?

I Tyskland vælter det frem med projektansatte og vikarer uden overenskomst. I Danmark er det særligt de unge, der rammes hårdt af usikre arbejds- og ansættelsesforhold, viser ny analyse. Cirka 60 procent af de ”atypisk ansatte” i Danmark får ikke pension, feriefridage, tilbud om kurser og uddannelse og har ikke en tillidsrepræsentant. Kom til debat om atypisk ansatte på Folkemødet på Bornholm lørdag den 14. juni kl. 16-17.

Vi skal sætte nye for mål Europa

Danmark risikerer at tabe vækst, job, velfærd og indflydelse, hvis ikke ja-partierne samles om en fælles EU-kurs. Det skriver jeg i en fælles kronik med LO, Akademikerne og DA i Jyllands-Posten i dag.

OK14: Ja til ny finansoverenskomst

Finansforbundets medlemmer har stemt ja til det forlig, som Finansforbundet og FA blev enige. Dermed får medarbejderne i finanssektoren en ny overenskomst for de kommende tre år.

Ny treårig overenskomst for 110.000 butiksansatte

Dansk Erhverv og HK Handel er blevet enige om en ny treårig overenskomst for godt 110.000 butiksansatte. Med aftalen kommer der fokus på det stigende antal deltidsansatte i detailhandlen. FTF-organisationer forhandler videre.

OK14: DI og CO-Industri enige om ny treårig overenskomst

DI og CO-Industri har indgået en ny treårig overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Aftalen sikrer reallønnen, ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge på fritvalgskontoen og bedre forældreorlov. FTF-organisationer forhandler videre.

FTF sætter fokus på fagligt fællesskab med ny app

Ny kampagne fra FTF og LO sætter digitale ord og billeder på, hvordan OK-fagforeningerne styrker medlemmernes karriere, den faglige stolthed og det faglige fællesskab– både på arbejdspladsen og ude i offentligheden. Se video og download app.