De faglige organisationer i LO og FTF arbejder sammen om oplysningsindsatsen Er du OK?, der informerer om fagforeningernes overenskomster og faglige fællesskaber. Som en del af indsatsen afholder vi løntjek-uger fra den 3.-16. november.

En masse fagforeninger – lokalt og centralt – lægger kræfterne sammen og gør i de to uger særligt opmærksom på en af fagbevægelsens kerneopgaver: at sikre medlemmernes løn. Det sker fx ved arbejdspladsbesøg, tilbud om løntjek på det lokale fagforeningskontor, og der er guides i fagblade eller på hjemmesider til, hvordan man selv tjekker sin lønseddel.

Tillidsrepræsentanter, lønkonsulenter og andre af fagforeningernes dygtige folk hjælper medlemmerne med at tjekke deres lønsedler og ser efter, om der fx bliver indbetalt det rigtige til pension, ferie og i diverse tillæg.
Posterne på en lønseddel er meget forskellige alt efter hvilket fag, man arbejder i, og hvilken overenskomst, man er dækket af. Er du OK-indsatsen har udarbejdet et virtuelt eksempel på en lønseddel, der gennemgår nogle af de vigtigste punkter. Den kan være et godt sted at starte.

Tillidsrepræsentanter og lokale fagforeninger og kredse i FTF’s medlemsorganisationer kan stadig nå at være med i det koordinerede løntjek. I kan fx aftale med andre lokale fagforeninger i området at lave en løntjekaktivitet sammen, eller som tillidsrepræsentant på en større arbejdsplads kan du koordinere en eftermiddag med løntjek med dine TR-kolleger.
FTF stiller materialer gratis til rådighed til brug ved løntjek.  De kan bruges både til at gøre opmærksom på en løntjekaktivitet og til at dele ud ved selve løntjekket.