Dansk Erhverv og HK Handel er blevet enige om en ny treårig overenskomst for godt 110.000 butiksansatte i detailhandlen. Aftalen betyder øget opmærksomhed på det stigende antal deltidsansatte. Aftalen sikrer en forenkling af arbejdstidsreglerne, bedre forældreorlov og en stigning i minimallønnen på 4,95 kr. og en pct. til fritvalgsordning.
Mindstebetalingssatsen til faglærte, der i dag udgør 107,47 kroner, forhøjes pr. 1. marts i år med 1,50 kroner, pr. 1. marts 2015 med 1,65 kroner og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kroner.
Bidraget til frit valgs Lønkontoen forhøjes til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2016. Endeligt reguleres enetillægget med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016.

Fokus på antallet af deltidsansatte
Med aftalen sker der en forenkling af arbejdstidsreglerne inden for fuldtids- og deltidsansatte. Aftalen indeholder som noget nyt en bestemmelse, der gør det muligt for HK Handel at tage spørgsmålet om antallet af deltidsansatte op overfor de enkelte butikker.
Denne del af overenskomsten giver et nyt grundlag for at diskutere antallet af deltidsansatte i branchen. På den baggrund udtaler HK Handel:
“Vi er tilfredse med den fælles ambition med arbejdsgiverne om at gøre noget ved den store stigning i deltidsjob. Det her er første skridt på vejen til flere fuldtidsansatte, og det giver os mulighed for at holde de enkelte virksomheder fast på, om de har afsøgt mulighederne for at give medarbejderne flere timer, inden de ansætter flere deltidsansatte”, siger formand for HK Handel, Per Tønnesen, i en pressemeddelelse.
Vedrørende deltidsansatte skriver Dansk Erhverv at:
“Ud fra et gensidigt ønske om at øge beskæftigelsen er parterne enige om at øge opmærksomheden om rettidig og hensigtsmæssig information om ledige deltids- og fuldtidsstillinger. Det er også aftalt at øge opmærksomheden omkring lønmodtagernes individuelle ønsker om ned- eller opnormering af den aftalte arbejdstid samt at øge opmærksomheden om udbuddet af ledige timer til ansatte på virksomheden under hensyn til virksomhedens drift samt fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden”, skriver Dansk Erhverv.
Aftalen for de butiksansatte er en del af området for de 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som skal have nye overenskomster på plads dette forår.

Godt nyt til forældre
Ligesom i den netop indgåede aftale på industriens område forlænges forældreorloven med løn fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.
Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 135 kroner til 140 kroner, ligesom homoseksuelle forældrepar sikres lige adgang til forældreorlov på samme vilkår som heteroseksuelle forældrepar.

Uddannelse i opsigelsesperioden
Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Handlens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder. Medarbejderne får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Handlens Kompetenceudviklingsfond

Oplysninger om brug af vikarer
Med aftalen kan den faglige organisation få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som bruger virksomheden har meddelt vikarbureauet skal overholdes for de arbejdsfunktion, vikarerne udfører på bruger virksomheden.
Således er den nye aftale på mange områder identisk med den overenskomst, der faldt på plads i sidste weekend mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og CO-industri.

FTF-grupper forhandler fortsat
Efter søndagens forlig fortsætter flere FTF-organisationer med at forhandle overenskomster. Eksempelvis de bank- og forsikringsansatte.
Anden runde af de centrale overenskomstforhandlinger mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening fortsætter den 17.-18. februar. Du kan læse mere om finanssektoren forhandlinger her.
En række FTF-organisationer forhandler i forhold til arbejdsgiverorganisationer under DA.