OK14

FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO, der forventer at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget tilfredsstillende afgørelse, mener FTF og Danmarks Lærerforening.

OK14: Ja til ny finansoverenskomst

Finansforbundets medlemmer har stemt ja til det forlig, som Finansforbundet og FA blev enige. Dermed får medarbejderne i finanssektoren en ny overenskomst for de kommende tre år.

Stort ja til en ny treårig overenskomst

Forligsmand Asbjørn Jensen offentliggjorde fredag den 11. april afstemningsresultatet om mæglingsforslaget for OK-fornyelsen 2014. Dermed har 600.000 privatansatte fået ny treårig overenskomst.

OK14: Mæglingsskitse godkendt af LO og DA

Løn- og arbejdsvilkår for det private arbejdsmarked de næste tre år er på plads. LO og DA har godkendt forligsmandens skitse til mæglingsforslag, som nu skal til urafstemning.

OK14: Bankkonflikt afblæst

Ny treårig overenskomstaftale på pengeinstitut- og realkreditområdet sikrer forbedringer på i alt 5,15 procent over tre år og en række afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser.

Bland dig udenom, Ida Auken

FTF opfordrer Folketingets politikere til at respektere den danske model og holde sig ude af overenskomstforhandlingerne. Det sker efter, at Ida Auken har udtalt, at hun ønsker at sikre netbetalinger, selvom Nets måtte blive omfattet af en konflikt.

OK14: Konfliktvarsel i finanssektoren

Finansforbundet har afgivet andet konfliktvarsel. En eventuel konflikt vil betyde, at elektroniske betalinger, bankfilialer, netbank, kontantautomater m.v. i Danmark lukkes ned under konflikten.

Forhandlingssammenbrud i finanssektoren

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har tirsdag morgen afbrudt forhandlingerne om en ny overenskomst, som omfatter cirka 50.000 ansatte i pengeinstitut- og realkreditområdet.

Ny treårig overenskomst for 110.000 butiksansatte

Dansk Erhverv og HK Handel er blevet enige om en ny treårig overenskomst for godt 110.000 butiksansatte. Med aftalen kommer der fokus på det stigende antal deltidsansatte i detailhandlen. FTF-organisationer forhandler videre.

OK14: DI og CO-Industri enige om ny treårig overenskomst

DI og CO-Industri har indgået en ny treårig overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Aftalen sikrer reallønnen, ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge på fritvalgskontoen og bedre forældreorlov. FTF-organisationer forhandler videre.