Forligsmandens skitse til en del af et samlet mæglingsforslag er nu offentliggjort og er samtidig godkendt af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og hovedorganisationen (LO). 
Det samlede mæglingsforslag præsenteres først fredag 21. marts og omfatter 35.000 privatansatte lønmodtagere, hvor forbund og arbejdsgivere ikke kunne blive enige om en overenskomstaftale. Det drejer sig bl.a. om VVS’ere, malere, slagtere og visse grupper under Teknisk Landsforbund. 
Forligsmand Asbjørn Jensen fremlægger fredag 21. marts det endelige mæglingsforslag. Herefter skal cirka 600.000 privatansatte stemmer enten om mæglingsforslaget eller de overenskomstaftaler, der allerede er indgået over de seneste uger. Afstemningsresultatet offentliggøres fredag 11. april kl. 12.30.
Vikarer og social dumping
Overskrifterne på årets overenskomster er vikaransættelser, social dumping og bedre indsats for fyrede medlemmer i opsigelsesperioden.
Udover resultater på lønnen bliver der sat yderligere kræfter ind på at bekæmpe den sociale dumping og på vejledningen af opsagte kollegaer. Det bliver nu muligt at kigge de arbejdsgivere, som ansætter vikarer på unfair forhold, over skulderen.
De to timers betalt frihed til at søge vejledning i fagforeningen eller a-kassen vil være et godt første skridt videre i job for de af vores kollegaer, der er så uheldige at blive fyret, siger LO-formand Harald Børsting i en kommentar.
Se desuden faktaark om OK14-resultatet fra LO.