Højere lønstigninger end sidste gang. Bedre uddannelsesmuligheder i opsigelsesperioden. Højere pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene.
Det er nogle af overenskomstresultaterne, efter at DI og CO-Industri i dag indgik en ny treårig overenskomstaftale, der gælder for faglærte og ikke-faglærte arbejdere samt funktionærer på det private område i de næste tre år.
Aftalen omfatter 240.000 arbejdere og gælder for omkring 6000 virksomheder. De største forbund på området er 3F, Dansk Metal og HK-Privat. Aftalen gælder frem  til 1. marts 2017.
Overenskomsterne i 2010 og 2012 blev lavet med historisk lave lønstigninger. Men i den nye aftale sikres reallønnen. Det sker ved at forhøje bidraget til Fritvalgs Lønkontoen med i alt én procent i tre tempi. 1. marts 2014 til 1,3 procent, så til 1,7 procent 1. marts 2015, og satsen ender 1. marts 2016 på 2,0 procent.
Stigningerne i Fritvalgs Lønkontoen kan den ansatte bruge til løn, pension eller frihed, og det er samlet set med til at sikre reallønnen.
Uddannelse i opsigelsesperioden
Dansk Metals formand, Claus Jensen, glæder sig som hovedforhandler og formand for CO-industri over forliget, der kom i land efter et døgns forhandlinger siden lørdag middag.
“Forliget kan blandt andet bidrage til, at vikaransatte sikres mod misbrug, reallønnen sikres, og der sker desuden en lang række forbedringer af de industriansattes muligheder for uddannelse – også i opsigelsesperioden”, siger Claus Jensen i en kommentar.
Mindstebetalingen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.
Forliget giver derved gode muligheder for at udvikle reallønnen yderligere i de lokale forhandlinger som sættes i gang nu på de enkelte arbejdspladser i industrien.
Industriforliget betyder også bedre uddannelsesmuligheder i opsigelsesperioden på op til i alt fem uger. Ansatte med mindst seks måneders anciennitet får i opsigelsesperioden mulighed for at efteruddanne sig i minimum en uge betalt af IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond).
Hvis en række øvrige betingelser er opfyldt, kan der samlet holdes op mod fem ugers uddannelse i opsigelsesperioden. Den opsagte ansatte får desuden ret til to timers vejledning i fagforeningen med fuld løn.
To ugers ekstra barsel
Aftalen sikrer højere pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene. Som noget nyt udvides barselsbestemmelserne, så homoseksuelle par fremover ligestilles med øvrige par.
Et andet emne, som har været centralt i industriens overenskomstforhandlinger, og som også drøftes ved flere FTF-organisationers overenskomstforhandlinger, er den stigende anvendelse af vikarer. Her er parterne i den nye aftale blevet enige om, at de tillidsvalgte skal have bedre mulighed for at holde sig ajour med, at vikarer ikke misbruges. På funktionærområdet er det organisationerne, der får denne ret.
De tillidsvalgte/organisationerne kan bede om at blive informeret om, hvilke lokalaftaler og kutymer, som brugervirksomheden har oplyst, om skal overholdes for de arbejdsfunktioner, der udføres på virksomheden af vikarer.

Netop aftalens nye regler om vikarer vækker glæde i 3F. Læs 3Fs kommentarer til aftalen her.
Du kan læse mere om forliget på CO-industris hjemmeside her.
FTF-grupper forhandler fortsat
Efter weekendens forlig fortsætter flere FTF-organisationer med at forhandle overenskomster. Eksempelvis de bank- og forsikringsansatte.
Anden runde af de centrale overenskomstforhandlinger mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening fortsætter den 17.-18. februar.
En række FTF-organisationer forhandler i forhold til arbejdsgiverorganisationer under DA.