Mæglingsforslaget er vedtaget hos både lønmodtagere og arbejdsgivere.
Lønmodtagerne godkendte mæglingsforslaget med 77,3 pct. ja-stemmer. På arbejdsgiversiden blev mæglingsforslaget vedtaget i DA med 100 pct. ja-stemmer.
Stemmeprocenten var på 37,3 pct. Det betyder, at alle 1.marts-overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode frem til den 1. marts 2017.
De nye overenskomster træder i kraft fra den 1. marts 2014. SAS overenskomst fornyes trods nej Cabin Union Denmark (CAU) stemte som nogle af de få nej til forliget, men overenskomsten med SAS bliver alligevel fornyet som følge af sammenkædningsreglerne i mæglingsforslaget. På VVS-området stemte lønmodtagerne også nej til mæglingsforslaget.