Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Finansforbundet om en ny tre årig overenskomst for cirka 50.000 ansatte i banker og realkreditinstitutter.​ Overenskomsten giver en generel lønstigning det første år på 1,70 procent, det andet år 1,75 procent og det tredje år 1,80 procent. Det skriver Finansforbundet i en pressemeddelelse.
Parterne er desuden enige om at oprette en pulje til kompetenceudvikling, der skal styrke medarbejdernes markedsværdi og virksomhedernes konkurrenceevne. Desuden er parterne enige om, at de særlige afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser kan fortsætte de næste tre år. 
Samlet set betyder det, at den økonomiske ramme for overenskomsten er på 5,15 procent over tre år. Overenskomstresultatet er på niveau med de resultater, der er opnået på det øvrige arbejdsmarked.
Hårde forhandlinger trak ud
Formanden for Finansforbundet, Kent Petersen, lægger især vægt på overenskomstens forbedringer inden for løn og kompetenceudvikling.
”Det har været svært for os at nå til enighed om lønudviklingen i en tre årig overenskomst. Men med de stigninger, som vi har opnået, føler jeg mig overbevist om, at vi har sikret reallønnen i hele perioden. Det er samtidig en klar forbedring, at vi styrker medarbejdernes job- og karrieremuligheder via den nye pulje til kompetenceudvikling”, siger Kent Petersen.
Formanden for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Helle Havgaard, siger:
”Det har krævet lange og svære forhandlingerne at få en aftale i hus. Nu har vi imidlertid en aftale, som begge parter er tilfredse med. Den økonomiske ramme repræsenterer en ansvarlig løsning, som kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne, og som er på niveau med de overenskomster, der er indgået på andre områder”, siger Helle Havgaard.
Overenskomsten omfatter ca. 50.000 ansatte i pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne, og den får virkning fra 1. april 2014 til 31. marts 2017.
Læs mere på Finansforbundets hjemmeside.