Helt uhørt at et medlem af regeringen blander sig i de igangværende overenskomstforhandlinger.
Sådan lyder reaktionen fra Bente Sorgenfrey, formand for FTF – hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, efter at den radikale erhvervsordfører Ida Auken har udtalt sig om et eventuelt indgreb i de igangværende overenskomstforhandlinger på bankområdet.
"Der er tale om helt utidig indblanding, når Ida Auken udtaler, at hun vil gribe ind i en kommende konflikt" siger Bente Sorgenfrey.
Ingen grund til at hamstre
Den radikale erhvervsordfører har i dag udtalt, at hun ikke ser nogen grund til at hamstre kontanter af frygt for, at en strejke i finanssektoren vil sætte det økonomiske Danmark ud af spillet.
"Hvis det skulle blive aktuelt, og der udbryder strejke i finanssektoren, så vil vi sammen med vores regeringspartner sørge for, at der stadigvæk kan foretages elektroniske betalinger. Det giver sig selv, at der skal kunne udbetales lønninger og andet", siger Ida Auken til netmagasinet version2.

Bente Sorgenfrey opfordrer til, at man respekterer den danske model, og i øvrigt fra politisk hold undlader at blande sig i verserende overenskomstforhandlinger.
"Vi har en velfungerende forhandlingsmodel, som er med til at sikre et godt og dynamisk samspil på arbejdsmarkedet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Vi har tradition for at skabe holdbare løsninger – det skal politikerne ikke sætte over styr ved at blande sig i de konkrete forhandlinger", understreger hun.
Finanssektoren Arbejdsgivere og Finansforbundet mødes i disse timer i Forligsinstitutionen for at forhandle ny overenskomst for godt 50.000 ansatte i banker mv. Finansforbundet har varslet strejke over for arbejdsgiverne. Strejken bliver en realitet den 1. april og vil stoppe samtlige pengestrømme i Danmark, medmindre parterne finder en forhandlingsløsning inden da, eller at forligsmanden vælger at udsætte konflikten i to gange 14 dage.