I Tyskland knokler en hær af løst ansatte vikarer til en lav løn og under usikre arbejdsforhold i alle typer brancher. Også faglærte og folk med videregående uddannelser oplever, at projektansatte og vikarer erstatter fastansatte på mange tyske virksomheder, hvor op mod halvdelen af de ansatte er vikarer og projektansatte.
Helt så galt står det ikke til i Danmark, men problemer med atypisk ansatte vokser især i restauration, byggeri, landbrug, gartneri og industrien.
Særligt hårdt ramt er gruppen af unge under 35 år, hvor hver sjette var midlertidigt ansat i 2013. I alt er cirka hver tiende tidsbegrænset ansat. Det viser et helt nyt notat skrevet af professor Steen Scheuer fra SDU.
Godt hver femte lønmodtager i Danmark er ”atypisk ansat” i kategorien vikar, tidsbegrænset ansat, opgave­bestemt ansat, bijobber eller selvbeskæftiget, viser en kortlægning foretaget af LO i 2011. Og på danske industriarbejdspladser, der ellers traditionelt har været godt organiseret, oplever man i stigende grad, at fastansatte fyres og vikarer hyres.
Unge rammes særlig hårdt
I 2010 fik cirka 60 procent af de ”atypisk ansatte” i Danmark ikke pension, feriefridage, tilbudt kurser og uddannelse og havde ikke en tillidsrepræsentant, viser det nye notat.
"De midlertidige ansatte har markant ringere vilkår end fastansatte", fastslår Steen Scheuer i notatet.
I FTF vækker udviklingen bekymring.
”Det er en udfordring for både lønmodtagere og fagbevægelse. Vi har ikke interesse i tyske tilstande, hvor lønmodtagerne kæmper mod hinanden i et ræs mod bunden og udnyttes af arbejdsgivere, der ser en fidus i kun at kortidsansætte folk og gøre resten til små enkeltmandsfirmaer, der ikke står sammen på arbejdspladsen”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 privat og offentligt ansatte.
Problemet med atypisk ansatte er især stort indenfor LO-brancherne, men også på FTF-området oplever bl.a. skuespillere og musikere usikre ansættelsesforhold. Ligesom nogle undervisere og lærere oplever, at det kan være svært at få en fastansættelse. I stedet må de i årevis arbejde som vikarer og timeansatte. Også i medie-, film-, kommunikations- og reklamebranchen er der problem med løst ansatte og især unge, der arbejder gratis i længere perioder for at gøre sig fortjent til en mulig ansættelse i fremtiden.
Ekspert: Fagbevægelsen må på banen
Ifølge professor Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsekspert på Aalborg Universitet, vil vikarboomet fortsætte med stor styrke, fordi fyringsmulighederne gør det lettere at styre økonomien ude i virksomhederne.
”Derfor ser vi flere og flere vikarer, og det vil kun fortsætte, både herhjemme og ude i verden. Tendensen er den samme alle steder, og det er en kæmpe fejltagelse, hvis fagbevægelsen tror, at vikarerne er et midlertidigt fænomen, der er opstået på grund af krisen. Det her er noget, som de store hovedorganisationer, LO og FTF, bør have en fælles holdning til og strategi for. De skal tage denne her udvikling dybt alvorligt og finde ud af, hvordan man kan integrere vikarer frem for at udstøde dem«, siger Henning Jørgensen til Politiken
FTF og LO tager udfordringen alvorligt
FTF og LO er klar til at tage debatten, og den starter på årets folkemøde på Bornholm. Her vil repræsentanter fra fagbevægelsen, arbejdsgivere og en ekspert debattere, hvor stort problemet med atypisk ansatte er i Danmark? Skal fagbevægelsen bekæmpe udbredelsen af atypiske ansættelser eller gøre mere for at beskytte dem – og i givet fald hvordan? Og hvad mener arbejdsgiverne i Danmark om udviklingen? Har de ikke en interesse i ordentlige forhold, eller ønsker de vilkår som i Tyskland?
Deltagerne i debatten er forsker Mikkel Mailand fra FAOS på Københavns Universitet, direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov, formand for Dansk Metal Claus Jensen samt formand for Finansforbundet Kent Petersen.