Arbejdsgiverne på det kommunale og regionale område har lagt en markant kurs for overenskomsterne, der skal forhandles for 600.000 kommunalt og regionalt ansatte til foråret.
Det afslørede KL’s topforhandler Michael Ziegler i går på en stor konference for alle organisationerne i et nyt, kæmpestort forhandlingsfælleskab på det kommunale og regionale område.

Arbejdsgivernes krav kommer til at handle om tre hovedtemaer:
1) Ensartede arbejdstidsregler på tværs af faggrupper af hensyn til tværfagligheden
2) nye fælles overenskomster for flere forskellige faggrupper
3) en forenkling af MED-systemet.

Overenskomster med færre rettigheder
Dialog var samtidig et nøgleord i Zieglers præsentation af de overordnede krav.

"Vi ønsker at gå fra en rettighedskultur til en dialogbaseret kultur, når det gælder nye overenskomster", sagde han.
I forlængelse af nye overenskomster med færre rettigheder ønsker arbejdsgiverne sig også en modernisering af TR-rollen.
"TR’s rolle som vogter af, at overenskomsten bliver overholdt, er gammeldags. Moderne arbejdsgivere forventer også mere moderne medarbejdere – som er mere fokuserede på at finde løsninger frem for at finde fejl", sagde Michael Ziegler.
Færre overenskomster, tak
Et bærende tema for arbejdsgiverne ved OK15 bliver ifølge Michael Ziegler fortsat effektivisering og omstilling.

"Vi har behov for at se kritisk på vores overenskomster. Vi lægger bl.a. op til at følge anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om at gøre overenskomsterne mere smidige, fleksible og effektive", sagde han.
Michael Zieglers pointe var, at der i dag for det første er alt for mange forskellige overenskomster på det kommunale område; en kommunal arbejdsgiver skal typisk håndtere op til 100 forskellige. For det andet udgør de mange forskellige overenskomster med hver deres arbejdstidsregler en bureaukratisk barriere for en tværfaglig opgaveløsning – set med arbejdsgiverbriller.
Aftaler afføder tillid
Hertil svarede KTO-formand Anders Bondo, at lønmodtagersiden selvfølgelig ikke i sig selv har et ønske om, at der skal være mange forskellige overenskomster. Omvendt skaber de fagspecifikke overenskomster løsninger, der opleves som retfærdige for den enkelte faggruppe, og dermed kan aftaler være med til at udvikle den offentlige sektor i stedet for at udgøre en barriere.

"Der skal være så mange aftaler, at den enkelte medlemsgruppe kan se sig selv. Det er med til at skabe engagement og tillid. Aftaler AFFØDER tillid", sagde Anders Bondo.
Som eksempel på at aftaler kan være med til at effektivisere og udvikle den offentlige sektor, luftede han tanken om, at man for eksempel indgå aftaler i forhold til frivillig arbejdskraft – at kende vilkårene for frivillig arbejdskraft vil skabe tryghed og tillid var KTO-formandens pointe.
Kommunens egne TR-folk skal forhandle
I forhold til MED-systemet understregede Michael Ziegler, at kommunerne gerne vil dialog og samarbejde, og at MED-systemet og TR-repræsentanterne udgør en god og fornuftig ramme.

Men der er behov for forenkling og nærhed, mener arbejdsgiverne: Det skal være kommunernes egne medarbejdere, der mødes med kommunens ledelse – ikke udsendte repræsentanter fra forskellige fagforeninger.
Anders Bondo Christensen kvitterede positivt for arbejdsgivernes udmelding om allerede nu at indgå i drøftelser om nogle af overenskomstens emner; det er forudsætningen for at finde kvalificerede svar på komplekse problemstillinger, mener han.