Formand for FTF Bente Sorgenfrey glæder sig over det nye skridt de to hovedorganisationer er blevet enige om at tage sammen.
”Sammen får vi større politisk gennemslagskraft, vi får bedre mulighed for at påvirke folketingsvalget ud fra en lønmodtagervinkel – og det er der i høj grad brug for”, siger hun.

Valgsamarbejdet blev af flere på mødet her til morgen mellem de to organisationers topledelser fremhævet som en prøveballon på et fremtidigt tættere samarbejde mellem organisationerne.
Jobskabelse, fortsat udvikling af velfærden, forbedring af dagpengesystemet, social dumping, arbejdsmiljø og uddannelse er blandt de emner, de to organisationer overvejer at sætte særligt fokus på i den fælles kampagne:
”Filosofien er, at vi skal være velforberedte, hvis vi skal have en chance for at sætte nogle lønmodtagerspørgsmål op i forhold til det kommende folketingsvalg. Vores fælles dagsorden skal have nogle klare forventninger fra lønmodtagerne til en kommende regering”, siger Harald Børsting til Ugebrevet A4.
Den fælles kampagne fik her til morgen grønt lys fra henholdsvis FTF’s forretningsudvalg og LO’s daglige ledelse på et fælles møde, hvor man også aftalte at gå videre med at udvikle samarbejdet på andre punkter.