FTF, der hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, er alvorligt bekymret over den seneste udvikling i flybranchen i EU og Skandinavien, hvor kabineansatte og piloter oplever et voldsomt angreb på løn- og arbejdsforhold.
Eksempelvis vil SAS overflytte ansatte til et andet selskab, man har opkøbt, for på den måde at spare penge på overenskomsterne.
”Det har skabt stor frustration blandt medarbejderne i SAS, der gennem mange år har oplevet forringede vilkår, et voldsomt arbejdspres og en væsentlig nedgang i løn- og arbejdsvilkår. Nu vil SAS så flytte dem over i et andet selskab for at spare penge,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
To andre aktuelle eksempler viser problemets omfang. Norwegian har netop valgt at flytte piloter over i tre, nye datterselskaber, som svar på en overenskomstkonflikt med Norwegian Pilot Union (NPU) og fagforeningen Parat.

Ryanair afviser dansk overenskomst
Samtidig vil Ryanair snart flyve med base fra København, men Ryanair nægter kategorisk at indgå en kollektiv overenskomst med danske Flyvebranchens Personale Union (FPU). I stedet henholder det irske selskab sig til egne aftaler med de ansatte.

Ryanair nægter de ansatte helt almindelige rettigheder som løn under sygdom og rimelige afskedigelsesvarsler. FTF’s forretningsudvalg har netop vedtaget en støtteudtalelse til Flyvebranchens Personale Union (FPU), der netop nu kæmper for at indgå en kollektiv overenskomst med Ryanair (læs udtalelsen nederst i artiklen). 
”Social dumping er et alvorligt problem i hele Europa, som for alvor har bredt sig til flybranchen, hvor konkurrencen er benhård. Men løsningen er ikke at tvinge de ansatte ned i løn og forringe deres arbejdsforhold. Kollektive overenskomster sikrer kvalitet, godt arbejde, vækst og overskud i virksomheder og samfund. Det viser alle erfaringer. Kortsigtet spekulation i at forringe de ansattes vilkår vil ramme alle parter som en boomerang,” siger Bente Sorgenfrey. 
Hun påpeger, at de aktuelle konflikter er gode eksempler på, hvordan strejkerne jo også rammer de virksomheder og kunder, som i dag er afhængige af lufttrafik.
EU bør komme på banen
FTF advarer mod social dumping i luften, hvor overenskomster dumpes, og flyselskaber splitter de ansatte op i nye selskaber med ringere løn- og arbejdsforhold til følge, og at der spekuleres i forskelle i lovgivningen mellem EU-landene.

”Prisen for de billige flybilletter betales i høj grad af de ansatte, som oplever dårligere løn- og arbejdsforhold i takt med, at flyselskaberne presser de ansatte. Der er brug for en stærkere fælles indsats i EU mod social dumping. Det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne kan skrotte overenskomster og presse de ansattes arbejdsforhold i bund via nye selskabskonstruktioner og spekulativ adfærd. Det må EU stoppe,” siger Bente Sorgenfrey. 
”Den nuværende situation i flybranchen er alvorlig, fordi den skader vækst og skaber store tab for virksomheder og kunder, der er afhængige af den infrastruktur, som lufttrafik udgør. Men det er ikke de ansatte, som er ansvarlige for flybranchens problemer. De ansatte har de seneste ti år accepteret arbejdsgivernes ønsker om lavere løn, længere arbejdstid, kortere varsler mv. Men det, vi ser nu, er skruen uden ende. Vi kan ikke blive ved med at acceptere forringelser år efter år,” siger Bente Sorgenfrey.