Både på det kommunale, regionale og statslige område har samtlige organisationer stemt ja til de offentlige overenskomstresultater. Stemmeprocenterne har typisk varieret mellem 30 procent og 75 procent, mens ja-procenten i de fleste tilfælde har svinget mellem 71 procent og 98 procent.
De to forhandlingsfællesskaber CFU, der dækker det statslige område, og Forhandlingsfællesskabet, som omfatter både det regionale og det kommunale område, har derfor meddelt de offentlige arbejdsgivere, at OK-forligene er godkendt. Forligene omfatter ca. 800.000 offentligt ansatte.
Forligene forventes at forbedre reallønnen i den kommende 3 årige aftaleperiode frem til 1. april 2018. Forligene indeholder også en forbedret indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i form af rejsehold der kan understøtte de enkelte arbejdspladsers indsats, 1 uge ekstra øremærket barsel til faderen samt en række andre forbedringer.
Forhandlingsfællesskabets hjemmeside og CFU’s hjemmeside er afstemningsresultaterne og OK-forligene nærmere omtalt.