Pakkens overskrifter er:
1. Politikerne skal bakke om den danske model
2. Lovgivning skal sikre opfyldelsen af aftalerne for udstationerede lønmodtagere, som er overenskomstdækkede i Danmark, i forlængelse af EU’s regler.
3. Arbejdsklausuler gøres obligatoriske for alle regioner og kommuner
4. Myndighederne skal intensivere arbejdet med at sikre overholdelsen af danske regler og der indføres hårdere straffe
5. Lovgivning om kædeansvar for de lovbaserede krav om skat, moms, arbejdsmiljø og sociale bidrag
6. Der etableres bilaterale aftaler med EU-lande
Velkomne på danske vilkår
”Udenlandske lønmodtagere skal selvfølgelig have ordnede danske forhold, når det gælder vilkår som løn og arbejdsmiljø, når de arbejder i Danmark. Det offentlige skal få foran, og danske skattekroner skal ikke anvendes til social dumping. Med obligatoriske arbejdsklausuler i alle regioner og kommuner kan vi sikre ordnede forhold i de private virksomheder, der arbejder for det offentlige. Danskerne forventer, at det bliver bedre, og det vil pakken bidrage til, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
I dag er der flere udenlandske lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. For eksempel var 2013 et år, hvor antallet af udenlandske lønmodtagere i Danmark svarede til 36.000 fuldtidsstillinger.
Der er flest udstationerede lønmodtagere inden for bygge og anlæg, efterfulgt af landbruget. Vandrende arbejdstagere er mest tilstede indenfor rengøring, landbrug og industri. Dertil kommer nye udfordringer med løn- og arbejdsforholdene på tværs af landene, for eksempel indenfor luftfart og transport.

To problemer trænger sig på
FTF og LO lægger derfor vægt, at indsatsen mod social dumping hele tiden udvikles. Organisationerne roser regeringens indsats mod social dumping de seneste år, men ønsker samtidig klare regler for virksomhedernes ansvar. Især to problemer skal tackles i den kommende tid.
For det første får fagforeningerne ofte aftalt en overenskomst med de udenlandske virksomheder, som er aktive i Danmark, men en del af disse virksomheder forlader senere landet uden at efterleve overenskomsterne.
Tilbage står udenlandske lønmodtagere med et berettiget krav på løn og andre forhold, som er aftalt. Danske fagforeninger har i dag mange millioner til gode i udenlandske virksomheder, men det er i realiteten umuligt at inddrive pengene i udlandet.
For det andet konstateres det i visse brancher, at de samme danske hovedleverandører igen og igen gør brug af udenlandske virksomheder, der lader hånt om danske love og overenskomster.
Indsatsen skal op i gear
”Indsatsen skal op i gear, så og vi håber, at politikerne er parate til at tage ekstra fat sammen med arbejdsgiverne og os, siger Harald Børsting, formand for LO. 
Vi ønsker, at politikerne bidrager med flere ting. Kædeansvar for hovedleverandører og hovedentrepenører, når det gælder overholdelsen af danske regler om skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag. Og endelig hårdere straffe for de arbejdsgivere, som ikke kan finde ud af at overholde loven"
”Vi skal selv løfte vores del af opgaven sammen med arbejdsgiverne, understreger Harald Børsting. Fagforeninger landet over knokler da også hver eneste dag for at aftale overenskomster med virksomheder, som kommer til Danmark. Og for tiden forhandler vi med arbejdsgiverne om en model, hvor virksomhederne solidarisk sikrer de udstationerede lønmodtagere, som ellers står tomhændede tilbage, hvis deres arbejdsgiver pludselig forsvinder fra Danmark uden at leve op til de aftalte overenskomster. Her ønsker vi en lov, som sikrer den model".
Pakkens 6 punkter

· Den danske model: Politikerne skal bakke op om den danske model. Det sikres blandt andet ved retten til at konflikte, ved effektive instanser til at afgøre tvister og ved at sikre effektiv adgang til inddrivelse af tilgodehavender hos virksomheder fra udlandet.
· Sikre opfyldelsen af overenskomsterne: Der skal vedtages en lovgivning, som sikrer, at udstationeret arbejdskraft i Danmark får opfyldt deres overenskomstmæssige vilkår og rettigheder i en ordning, der rummer adfærdsregulerende tiltag overfor såvel danske som udenlandske virksomheder. Lovgivningen skal bygge på et indspil fra arbejdsmarkedets parter, og skal samtidig implementere EU’s håndhævelsesdirektiv.
· Obligatoriske arbejdsklausuler: Det skal være obligatorisk for alle kommuner og regioner i lighed med staten at anvende arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Arbejdsklausulerne er i dag obligatoriske for staten, og bygger i øvrigt på konvention nr. 94 fra FNs Arbejdsorganisation ILO. Arbejdsklausulerne fastslår at private virksomheder, som byder på offentlige opgaver, skal overholde de løn- og arbejdsvilkår, som gælder generelt for branchen og området. I Danmark sker dette med udgangspunktet i overenskomsterne.
· Sikre overholdelsen af danske regler og hårdere straffe: Myndighederne skal gennemføre en fortsat intensiveret, målrettet og koordineret indsats, for at de udstationerede virksomheder efterlever alle de regler, der gælder i Danmark i forhold til at drive virksomhed. Det gælder ikke mindst pligten til at betale skat i Danmark, efterleve danske arbejdsmiljøregler, og regler for carbotagekørsel, som sikrer at udenlandske lastbiler og chauffører ikke transporterer gods til dumpingpriser i Danmark. Indsatsen skal straffe de virksomheder hårdere, der ikke overholder reglerne.
· Kædeansvar for skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag: Der bør indføres kædeansvar for danske hovedleverandører og hovedentrepenører, hvad angår de lovbaserede krav om skat, moms, arbejdsmiljø og sociale bidrag.
· Bilaterale aftaler med EU-lande: Regeringen bør indgå bilaterale aftaler mellem Danmark og alle relevante EU lande om adgang til inddrivelse af tilgodehavender, udveksling af oplysninger om registrering, skattebetalinger og så videre, når det gælder virksomheder, der udfører arbejde i Danmark eller i de pågældende lande.
For yderligere information:
Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF, , mobil: 40 36 88 04
Kenneth Thue Nielsen, kommunikationschef i LO, , mobil: 21 59 33 87